Home

Esv upphandling e handel

E-upphandling, e-handel. SKR, Ekonomistyrningsverket (ESV) och Upphandlingsmyndigheten driver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel. SFTI - Single Face To Industry. Inriktningen är öppna standarder för elektronisk affärskommunikation under begreppet SFTI (Single Face To Industry) Ekonomistyrningsverket har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel utbildningar inom e-handel och PEPPOL samt omarbetat och uppdaterat handledningen Krav på e-handel vid upphandling av varor och tjänster. ESV har under året haft en aktiv roll i OPENPEPPOL och bland annat lett gruppen för e-handel. Under 2017 kommer ESV att fortsätta att följa upp utvecklingen av e-handel

Sedan 2013 har Ekonomistyrningsverket, ESV, ansvarat för att få våra statliga myndigheter att e-handla mer. LÄS ÄVEN: Nu kräver regeringen ökad e-handel från myndigheter I arbetet med att e-handelsfrälsa den samlade statsförvaltningen har det även ingått att få densamma att anamma e-fakturor. Men den 1 september i år övergår ansvaret för e-handelsfrågorna inom den statliga.. En ny arbetsgrupp som arbetar med e-upphandling och e-kataloger har bildats under våren. Vi har också genomfört olika kurser om e-handel under våren. En viktig del av SFTI:s arbete har, liksom tidigare, varit att svara på frågor och lämna råd till varu- och tjänsteleverantörer, offentlig sektor och leverantörer av IT-stöd för e-handel Om ESV Kontakt Kalender Press Arbeta hos oss Om webbplatsen English Statens ekonomi. Redovisning. Baskontoplan och S-koder. Samband S-koder och baskontoplan; Inrapportering utfall. Kommentarer på S-kode

PPT - e-handel på Arbetsf ö rmedlingen ESV:s e-handelsdag

7 fakturering vid offentlig upphandling 2.I maj 2015 föreslog Ekonomistyrningsverket (ESV) i en rapport till regeringen att det även skulle bli ett lagkrav på att leverantörer måste skicka e-fakturor till offentliga myndigheter3.Förslaget bereds nu i Regeringskansliet Nationellt e-upphandlingsforum Bakgrund. I december 2015 bildades det nationella flerpartsforumet för elektronisk upphandling. Det är inom ramen för det samarbete som bedrivs av Upphandlingsmyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Ekonomistyrningsverket (ESV), benämnt Single Face To Industry(SFTI). Syft ESV:s uppföljning av e-handel i staten baseras på två årliga enkätundersökningar till statliga myndigheter. Rapporten från vårens enkät visade på att det fortsatt finns en stor utvecklingspotential för e-handeln i staten, ett annat sätt att uttrycka att det gick trögt med e-handeln i de statliga myndigheterna.. Resultatet i enkäten från hösten 2017 visar att andelen e.

E-upphandling, e-handel - SK

 1. E-handel. Regeringen har beslutat att den nya digitaliseringsmyndigheten ska ta över ett antal uppgifter som Ekonomistyrningsverket, ESV, arbetar med. Bland de berörda verksamheterna finns uppdraget att främja arbetet med e-handel i staten, inklusive Peppol
 2. ESV anordnar e-handelsdagar den 24 och 26 maj. På dessa dagar kommer vi bland mycket annat att prata om nya föreskrifter och standarder, resultatet från den effektmätning som ESV gjort samt även krav i på e-handel i upphandlingar
 3. Flytta ESV:s upphandlingar till Kammarkollegiet Styrgruppen för SFTI rekommenderar Peppols infrastruktur för e-handel. Detta bedöms underlätta utväxlingen av elektroniska meddelanden för stora grupper av leverantörer till köpare inom den offentliga sektorn
 4. Offentlig upphandling som bidrar till ett mer socialt hållbart samhälle. Avtalsperiod: 2017-11-10 - 2022-11-09 Förlängningsoption max t.o.m: 2022-11-09 Ramavtalsområdet E-handelstjänst gäller it-stöd för beställnings-, leverans- och fakturahanteringsprocessen, det vill säga stöd för inköpsprocessen efter kontraktstilldelning
 5. ESV kommer att presentera de nya ramavtalen för myndigheterna under våren. ESV genomförde ramavtalsupphandlingen av e-handelstjänst under våren 2010 och fattade beslut om att teckna ramavtal med de tre leverantörerna 17 juni 2010. Upphandlingen överprövades i juni 2010. Mer information om arbetet med e-handel i staten finns på www.esv.

E-handel Uppföljning av e-handel Krav på e-handel vid upphandling; E-faktura Offentlig aktör Leverantör Fakturor som inte uppfyller kraven; Peppol Anslut till Peppol Operatör (AP/SMP) Publicerat Publikationer. Remisser och yttranden Remisser från DIGG Yttranden 2020 Yttranden 2019 Yttranden 2018 E-handel; Historik; E-beställning; Varugruppstrategi; Processkartläggning; Processkartläggning steg för steg; Processkartläggning dokumentation; E-beställningssystem; Implementering av handlingsplan på skolorna; Implementering av e-beställningssystem; Dokument från ESV Du utvecklar bland annat myndighetens upphandlings- och inköpsverksamhet och följer upp myndighetens inköp. I din roll ingår även att utforma beställningsrutiner för verksamheten och utveckla ESV:s e-handel. Du förvaltar och utvecklar stöd och processer för att underlätta och förbättra kunskapen om offentlig upphandling E-handel bidrar till en effektivare inköpsprocess och en ökad kvalitet och service. Vi på DIGG stöttar offentliga aktörer i frågor som rör e-handel. Vi arbetar även med standarder för e-handel, ger stöd kring e-fakturor och är Peppol-myndighet i Sverige Lagen om e-faktura påverkar offentliga aktörer och leverantörer till offentliga aktörer. Här kan du läsa mer om vad en e-faktura är och vad vi på DIGG gör inom området

Enklare och billigare e-handel Anders Kingstedt på ESV förklarar att nyttan med PEPPOL bland annat är att man som köpare och säljare tecknar ett enda avtal och att samma standard gäller för alla kunder och leverantörer oavsett land. Det gör att inköpsprocessen förenklas och därmed blir kostnaderna lägre för köpare och säljare SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel Kommers fick högst användarpoäng av de tre upphandlingsverktyg som tilldelats ramavtal i ESV:s upphandling av upphandlingsverktyg. Ekonomistyrningsverket har Finansdepartementets uppdrag att upphandla ramavtal för administrativa system, bland annat ekonomisystem, e-handelssystem och nu även upphandlingsverktyg

Upphandlingsregler kring e-upphandling, e-handel - SKL

E-handel bidrar även till att anställda på offentliga organisationer gör fler beställningar från upphandlade ramavtal, då de finns inlagda i inköpssystemet. Det leder till ökad avtalstrohet. Många offentliga organisationer ställer också krav på e-handel och e-faktura i sina upphandlingar av varor och tjänster för e-handel i form av affärsprocesser, meddelanden och infrastruktur för kommunikation och säkerhet. Med SFTI:s standardiserade affärsprocesser menas de affärsflöden eller affärsmetoder för e-handel som är fastställda av SFTI. SFTI ger också stöd, utbildning och svarar på frågor om e-upphandling och e-handel Frågor om e-handel . Frågor om e-handel har förts över från Ekonomistyrningsverket (ESV) till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som startade sin verksamhet 1 september. Läs mer om e-handel, e-faktura och Peppol på DIGG:s webbplats En vitamininjektion för myndigheternas e-handel I maj 2017 startade första omgången av Ekonomistyrningsverkets utvecklingsprogram för; Myndigheterna behöver bli ännu bättre på e-handel Myndigheterna blir bättre på elektronisk handel (e-handel), men utvecklingen går; Utvecklingspotential för e-handel i staten Ekonomistyrningsverket (ESV) har i uppdrag att följa upp och främj ESV har sedan 2006 haft i uppdrag av regeringen att analysera, främ ja och stötta arbetet med införandet av elektroniska fakturor och beställningar i staten. Dessutom har ESV haft i uppdrag att medverka till att främja arbete med gränsöverskridande lösningar och tjänster för e-handel

Ekonomistyrningsverket - ESV gör Sverige rikar

I sin upphandling har ESV varit försiktiga och angett att runt 30 myndigheter väntas avropa de nya ramavtalen. - Sannolikt blir antalet större. Även om de nya ramavtalen ger lägre kostnader för myndigheterna så kommer de omsätta stora belopp framöver Den 1 april 2019 träder lagen om e-fakturering till följd av offentlig upphandling i kraft. Enligt den ska även kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag som är upphandlande enheter kunna ta emot elektroniska fakturor och leverantörer ska skicka e-fakturor Krav på e-handel i samband med upphandling (sfti.se) Utbildningar och seminarier (sfti.se) Krav på it-stöd. När ni upphandlar it-stöd och tjänster inom e-handelsområdet är det viktigt att ni ställer krav på anslutning till Peppol för att underlätta er leverantörsanslutning Senaste 12 månaderna har det kommit in 19964 upphandlingar i Sverige. Missa inga upphandlingar, bevaka din branch med Opic Upphandlingskoll E-handel Härnösands kommun arbetar med ett elektroniskt inköps- och fakturasystem för att nå effektiv hantering av både beställningar och fakturor. Det ger förutsättningar för ökad köptrohet mot ingångna ramavtal

Upphandling och inköp Aktuella upphandlingar E-handel Skicka faktura till Avesta kommun Företagsregister Kommun och demokrati Kontakta kommunen Frågor och svar om att kontakta kommunen Om Avesta Vi är Avesta Befolkning och statisti Vi har samlat ord och begrepp i en ordlista för att förklara och definiera termer som ofta används i material om e-handel. De används även i vårt fördjupningsmaterial om den digitala inköpsprocessen e-handel • Statens inköpscentral (SIC) ställer krav e-handel i upphandlingar av ramavtal sedan 2015 • Följer SFTI:s handledning • Förutsättningarna varierar mellan olika ramavtalsområden (SIC upphandlar mest tjänster) • Leverantörer har olika förutsättningar för att ansluta sig till e-handel

PEPPOL-fakturan standard vid offentliga inköp | IT-Finans

För närvarande pågår ett projekt om införande av e-handel som beräknas vara slutfört i december 2020. Processer för arbetet i kommunen som sker på en övergripande nivå har kartlagts och arbetet med att upphandla systemet som ska införas är initierad Regeringen vill att alla beställningar och fakturor inom statlig verksamhet skall hanteras digitalt. Detta arbete har övervakats av Ekonomistyrningsverket som tidigare varnat myndigheter för att omställningen till e-faktura och e-handel går alldeles för sakta. De har även varnat sig själva för att inte uppfylla kraven i tid. Den 1 juli 2014 skulle alla svenska myndigheter.. E-handel Elektronisk handel är strategiskt viktig för Region Västernorrland eftersom det effektiviserar våra inköp och skapar rationella rutiner gentemot leverantörer. Verksamheter inom Region Västernorrland beställer varor och tjänster i ett e-handelssystem där ordern skickas elektroniskt till leverantören i ett standardiserat format

Peppol är ett internationellt nätverk för elektroniska inköp som gör e-handel och e-upphandling enklare. Peppol är öppet för alla och finns snart etablerat i hela Europa. Här kan du läsa hur Peppol fungerar och vilka fördelarna är Tre myndigheter, Centrala Studiestödsnämnden (CSN), Ekonomistyrningsverket (ESV) och Upphandlingsmyndigheten har blivit slutnominerade till utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet 2019. - Det är fantastiskt roligt att vara i final, bara det känns som en vinst i sig

Länkar Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor (artikel om e-fakturor på ESV:s hemsida) Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (om promemorian DS 2017:31 - från regeringens hemsida) Hög tid förbereda sig för krav på e-faktura (artikel på nättidningen Anbud24) Krav på e-handel i samband med upphandling av varor och tjänster (pdf för nedladdning från SFTI:s hemsida. ESV är också Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel. Vi finns i Stockholm och har 150 anställda. Vill du arbeta med upphandling inom offentlig sektor och utvecklas i en roll där du får arbeta brett inom området? Då kan rollen som upphandlare hos oss på ESV vara något för dig Genom Linköpings kommuns arbetssätt för e-handel kan kommunen få alla inköp och beställningar dokumenterade och kontrollerade. SFTI-standarden för e-handel innebär också en ökad avtalstrohet och lättillgänglighet för de som ska beställa. E-handelslösningar För leverantörer med eget e-handelssystem, integrerad e-handel Bidra till att upphandlingar planeras, genomförs, följs upp och utvärderas på ett ändamålsenligt sätt. Verka för ökad miljöhänsyn och sociala hänsyn samt utveckla och förvalta kriterier för miljöhänsyn, inklusive energikrav, och sociala hänsyn inom upphandling. Öka kompetensen inom innovationsupphandling

E-handel på Fortifikationsverket. Fortifikationsverket arbetar med e-handel för beställningar och fakturahantering. Det här automatiserar och effektiviserar våra inköpsrutiner och underlättar för verksamheten att hantera sina inköp I en myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket slog Statskontorets utredare i höstas fast att ESV:s upphandlingsverksamhet på sikt sannolikt skulle fungera bättre om den flyttades till andra myndigheter. Kammarkollegiet ansvarar idag för upphandling av de flesta samordnade ramavtal som statliga myndigheter kan använda. Tanken verkar ha fått fäste inom regeringen E-handel och e-faktura Lidingö stad arbetar med ett elektroniskt inköpssystem för både beställningar och fakturor. Vi vill att alla våra leverantörer är med och bidrar till detta, så att vi gemensamt kan få en mer effektiv och miljövänlig hantering E-handel infördes 2017 i Tyresö kommun och genom detta får företag och leverantörer med ramavtal möjlighet att ta emot en elektronisk order. Med hjälp av e-handel ökar avtalstroheten då kommunens anställda på ett lätt sätt ser vad man ska beställa och av vilken leverantör

Sara Johansson, telefon 8073 eller e-post sarah@csc.kth.se Joakim Petersson, telefon 6611 eller e-post jocke@kth.se Urban Sjöström, telefon 7238 eller e-post us@kth.se. Läs mer om e-beställningar i staten. Du som vill veta mer om e-beställningar kan gå in på ESV:s hemsida, och läsa mer om E-handel Bevara för framtiden: e-arkiv ska säkra informationen. 2018-05-11 Mossigt: gammal statistik ger felaktig bild. 2018-05-07 Att upphandla IT: Haninges nya avtal går från stort - till mindre delar. 2018-05-04 Upphandling för 684 miljarder Stretch ska stödja de tre organisationernas arbete med att utveckla och underlätta för myndigheterna som ska införa E-handel. Konsulterna ska delta i arbetsgrupper för att utveckla och förvalta e-handelsstandarder som SFTI tar fram. Arbetet innefattar frågor kring elektroniskt informationsutbyte samt arbete med behovsfångst och kravställning vid upphandling av IT-stöd

Så ska ESV få myndigheterna att e-handla - Ehandel

Annonserade upphandlingar. I Nacka använder vi upphandlingsverktyget Kommers. Hittar du en upphandling som intresserar dig kan du registrera ett konto i upphandlingssystemet för att läsa och bevaka upphandlingen. Genom att ha ett konto i Kommers kan du också bevaka kommande upphandlingar som kan vara intressanta för dig EU:s webbplats SIMAP med information om offentlig upphandling i Europa. Singel Face To Industry, SFTI. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Ekonomistyrningsverket (ESV) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel. Nätverket för elektroniska affärer, NE

E-handel och PEPPOL 2015 - Ekonomistyrningsverke

E-handel och elektroniska fakturor. Vid en upphandling gäller särskilda villkor för fakturering till den offentliga sektorn. Den 1 april 2019 träder en ny lag i kraft som innebär att fakturor till offentlig sektor måste vara elektroniska E-handel och e-fakturering - enkätundersökning i kommuner och regioner 2018/2019. En enkätundersökning har genomförts för att kartlägga omfattningen av e-handel och e-fakturering i kommuner och regioner. Enkätundersökningen visar att e-faktureringen har ökat i mycket stor omfattning sedan den senaste undersökningen upphandling Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 februari 2018 Ardalan Shekarabi Johan Ndure Arbetet med att främja e-handel i staten genomförs av ESV tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Upphandlingsmyndigheten inom ramen för Single Face to Industr E-handel, e-faktura. För effektivisering hantering av leverantörsfakturor har Dorotea kommun övergått till elektroniska fakturor och vi arbetar aktivt med att få fler leverantörer att skicka elektroniska fakturor till oss upphandling Prop. 2017/18:153 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Linköping den 15 mars 2018 Stefan Löfven Arbetet med att främja e-handel i staten genomförs av ESV tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Upphandlingsmyndigheten inom ramen för Single Face to Industry (SFTI)

Uppfyller vårt befintliga it-stöd för e-handel kraven

En viktig del för ESV har varit att OpusCapitas lösning ger myndigheterna en enkel och naturlig anslutning till PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-line). PEPPOL är ett nätverk för elektronisk handel och e-inköp. Nätverket består av en teknisk plattform, avtal samt anvisningar och specifikationer För att driva på e-handelsarbetet ytterligare och öka aktiviteten i verksamheten startades projekt Blåslampa E-handel 2009-2010. Nu hade vi två år till på oss att blåsa liv i verksamhe-terna och i våra ramavtalsleverantörer. Under hela vårt E-handelsarbete har vi arbetat med flödet från beställning till betalning

Kommers eLite + Handel. Med tillägget Kommers eLite Handel förvandlas Kommers eLite från ett system för upphandling och avtalshantering, till ett system för integrerat upphandling och inköp. Tack vare sin pedagogiska uppbyggnad kan systemet rullas ut i organisationen förhållandevis mycket snabbt E-handel, e-faktura Vi vill gärna att fler leverantörer skickar e-fakturor till Sundsvalls kommun. E-fakturering har flera fördelar både för dig som leverantör och för oss Den nu stoppade upphandlingen av ramavtal för e-handelstjänst, tidigare kallat it-stöd för e-handel, var färdig i början av sommaren, då ESV också lämnade tilldelningsbeslut. Enligt det beslutet ville ESV teckna ramavtal med tre leverantörer, Visma Proceedo, Logica och Ebuilder Regeringsuppdrag till ESV att främja e-handel Publicerad 29 januari 2015 · Uppdaterad 02 april 2015 Regeringen har i dag gett Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att fortsätta främja arbetet med e-handel i staten, bland annat e-faktura och e-beställningar Elektronisk handel (e-handel) Tullverket arbetar med att införa och ansluta leverantörer till elektronisk handel (e-handel). Det gäller samtliga inköp av både varor och tjänster som berörs av Lagen om offentlig upphandling

Så går offentlig upphandling till När en eller flera av Västra Götalandsregionens, VGRs verksamheter har behov av en vara eller tjänst påbörjas en upphandling. Upphandlingen handläggs av inköpare på någon av de tre inköpsfunktionerna; koncerninköp, Västfastigheter eller Västtrafik Transcript e-handel på Arbetsförmedlingen ESV:s e-handelsdag, 2010-06-16 e-handel på Arbetsförmedlingen ESV:s e-handelsdag, 2010-06-16 Information om Arbetsförmedlingen Inköpsstrategi Inköpsstöd för Arbetsförmedlingen, INKA-projektet Erfarenheter Kontaktpersoner: Erik Ryrlind [email protected] Jan Åbjörnsson [email protected] Ekonomi Det totala anslaget 2009 var 62 mdkr • 40 mdkr.

e-Certis Upphandlingsmyndighete

Inköp och e-handel. Meny Stäng meny. Press. Webbplatskarta. Tillgänglighet. Sök Sök. Inköp och upphandling i Västra Götalandsregionen. Inköp i Västra Götalandsregionen. Sidan förvaltas av koncerninköp, som är en del av Koncernkontoret. Avdelningen ansvarar för upphandlingar och inköpsfrågor i Västra Götalandsregionen Offentlig upphandling; 3 juli, 2018 Ny lag ställer krav på e-faktura vid offentlig upphandling. Den 14 juni beslutade riksdagen om en ny lag som ställer krav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) från och med den 1 april 2019

Fullt stöd för PEPPOL - InExchange AB

Utvecklingen kring statens e-handel går för långsamt

Upphandlingsplan Västra Götalandsregionens upphandlingsplan visar upphandlingar som planeras bli klara under 2020 och början av 2021. Upphandlingar där det i dag finns avtal med möjlig förlängning kan komma att skjutas framåt i tiden Det huvudsakliga regelverket är Lagen om offentlig upphandling, LOU. Lagen gäller alla offentliga organisationer. För Fortifikationsverket gäller även Lagen om upphandling på försvars-och säkerhetsområdet, LUFS. Länkar till mer information. Lagen om offentlig upphandling Lagen om upphandlingar på försvars- och säkerhetsområde

E-handel (digitala beställningar och fakturor) Nacka kommun kravställer elektronisk handel i våra upphandlingar eftersom vi kan erbjuda alla leverantörer en lösning för e-handel Ekonomihandboken, lathundar och mallar, e-handel. Lathundar och mallar inom ekonomi, t.ex. för bokslut och periodiseringar, externa medel, kund- och. SFTI och kopplingen till internationella standarder; UN/CEFACT och OASIS`UBL CEN workshop BII NES Kerstin Wiss Holmdahl Sveriges Kommuner och Landstin E-handel Du som leverantör till Eskilstuna kommun kan e-handla med oss oavsett om du har en egen lösning eller vill använda vår leverantörsportal alternativt kan ta emot en order via mejl. Vi kan erbjuda alla leverantörer en lösning för e-handel I dagsläget kan Region Västernorrland inte skicka ut e-fakturor. Om du har frågor till Region Västernorrland kring elektronisk fakturering kan du skicka ett meddelande till oss på E-handel via kontaktformuläret till höger på sidan, så återkommer vi med svar

Om e-inköp, SFTI:s webbplats. I excelfilen nedan finns specifikation av innehåll i några av de XML-taggar som är relevanta för Polismyndigheten. XML taggar för Sveorder BIS 28A 1.0. Via mejl med order i pdf-bilaga. Om kommunikation via e-post är aktuellt, ska leverantören kunna ange en central och icke personbunden e-postadress I e-handeln finns varorna kopplade till ett system. I samband med att en beställning görs måste kontnaden även konteras och attesteras av chef eller budgetansvarig innan den blir en order som går till leverantören. Chefen kan alltså i förväg godkänna eller neka en beställning och får därmed större kontroll på sin ekonomi Primona utvecklar lösningar inom inköp och elektronisk handel sedan 1998. Med Kommers erbjuds en nyckelfärdig lösning för upphandling, inköp, avtalshantering och e-handel. Bland kunderna som Primona har hjälpt genom åren återfinns genomgående namnkunniga organisationer Delprojektet innebär att definiera vilka krav som ska ställas på ett e-beställningssystem. Delprojektledare är Joakim Petersson. Under arbetets gång har delprojektets inriktning ändrats från ett framtagande av en formell kravspecifikation för avrop, till att ta fram ett förslag på hur man på bästa sätt etablerar ett systemstöd för e-beställning i den existerande administrativa. E-faktura väntas bli lag vid offentlig upphandling Regeringen föreslår en ny lag om elektroniska fakturor vid offentlig upphandling. Om lagen träder i kraft betyder det att från 2019 kommer det enbart vara tillåtet för företag att skicka elektroniska fakturor till offentlig sektor

E-handel Upphandling2

Adress. Kammarkollegiet Statens inköpscentral Birger Jarlsgatan 16 Box 2218 103 15 Stockholm Växel: 08-700 08 00 Fax: 08-20 49 6 En solig novemberdag anordnade InExchange ett seminarium i Stockholm på temat e-faktura och PEPPOL. Tillsammans med Peter Norén, enhetschef på Ekonomistyrningsverket, rätar vi ut frågetecken och tar Sverige längre fram i digitaliseringen. Här är en rapport från dagen E-handel resulterar i hög avtalstrohet då kommunens anställda lotsas att beställa från leverantörer som har ramavtal med kommunen. Alla dessa leverantörer är samlade i e-handelssystemet och det gör det lättare för beställarna att hitta rätt leverantör och rätt pris E-handel och e-faktura; Avtalskatalog Lidingö stad ; Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, Sveriges riksdags webbplats ; Lag (2008:962) om valfrihetssystem, Sveriges riksdags webbplats ; Följ Lidingö stad på Linked i

E-handelsdagar på ESV Offentliga Affäre

Upphandling och inköp. Aktuella upphandlingar; Bli leverantör till kommunen; Utmanarrätt; Valfrihet inom hemtjänsten; Upphandling steg för steg; Lagar och styrdokument; Samarbete med Skatteverket; Frågor och svar upphandling; E-handel och e-faktura. E-fakturera kommunen; Inköp - regler; Tillstånd, regler och tillsyn; Arbetsmarkna Det har Ekonomistyrningsverket, ESV, beslutat eftersom man ser en rad fördelar med en samordning. En anslutning till PEPPOL:s infrastruktur kommer att underlätta för myndigheterna att leva upp till EU:s direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling: 2014 (2014/55/EU) E-handel utan systemkrav För företag där fullständig integration inte är ett alternativ kan leverantörens katalog hanteras och importeras i kommunens e-handelssystem via ett vanligt Excel-ark. Beställningar skickas till leverantören via e-post Vår syn på e-handel är att ha med hela flödet - från beställning till betalning. Därför har vi valt Visma Proceedo som vår systemleverantör. I systemet visar vi våra ramavtalsleverantörer och deras produkter/tjänster. Detta hjälper beställaren att använda rätt leverantör - ökad ramavtalstrohet

Bli leverantör Västra Götalandsregionens förvaltningar styr behovet av upphandlingar. När Västra Götalandsregionen publicerar upphandlingsdokument kan du och ditt företag vara med och lämna anbud för att kunna ha chans att bli leverantör till oss Inköp & upphandling. E-handel och e-faktura. SFTI har publicerat en film som förklarar vad e-handel innebär. Undertexter finns. E-handel vid Stockholms universitet. E-handelsportalen är i skarp drift och både SU-butikens och Wisum-portalens sortiment finns tillgängliga där Ekonomistyrningsverket, ESV, har misslyckats med sin pågående upphandling av myndighetsgemensamma ekonomisystem. I början av mars går man ut i en ny upphandling Elektronisk handel (e-handel) är vårt sätt att göra inköp, beställningar och ta emot fakturor elektroniskt. Det innebär att du som företagare och leverantörer som har ramavtal med kommunen, ska ha möjlighet att ta emot en elektronisk order och skicka elektroniska fakturor. Eskilstuna kommun erbjuder flera olika lösningar för detta

 • Moselland riesling kabinett.
 • Usb wifi adapter prisjakt.
 • Svenska politiker 2018.
 • How to search photos on google.
 • Grindcraft hacked.
 • Solenergi aktier.
 • Betelkyrkan göteborg.
 • Tolv stick i bridge.
 • Steam sale 2016.
 • Rysk övning zapad.
 • Köpa bb väska.
 • Partille kommun miljö.
 • Röda sten gp.
 • Https www demonoid pw.
 • Barbie fashionistas ken.
 • Begagnade cyklar solna.
 • Ronaldos stenugnsbageri och konditori.
 • Elias lönnrot kalevala.
 • Vad vill han med mig.
 • Geomatikk jobb.
 • Bewertung arosa mia.
 • Klocka gpu.
 • عاصمتها سان جونز.
 • Terrorism fakta.
 • Våtrumsmatta eskilstuna.
 • Clean mac program.
 • Utbetalning av bonus vid uppsägning.
 • Inspirationsbilder på uterum.
 • Missguided svenska.
 • Naturliga oljor malmö.
 • Yu gi oh vrains playmaker deck.
 • Dapoxetine apoteket.
 • Länsförsäkringar fastighetsförmedling tranås.
 • Tp link n300.
 • Älgjakt 2017 västra götaland.
 • Klämt en bira.
 • Möbelskruv jula.
 • Popocatepetl aktuell 2017.
 • Step up 3d rollista.
 • Pensionskostnader ej avdragsgilla.
 • Ollon bilder.