Home

Chalmers jämställdhetsintegrering

Regeringen har satsat på jämställdhetsintegrering av myndigheter och högskolor under ett flertal år och ett av de områden som Chalmers mäts på är rekrytering. Chalmers har uppfyllt avtalet med staten om att ha anställt och befordrat minst 32 procent kvinnor som professorer och gästprofessorer mellan åren 2017-2019, nämligen 32,6 procent Jämställdhetsintegrering eller Jämtegrering är en strategi för att nå uppsatta jämställdhetsmål. Chalmers måste göra mer än se över befordring och rekryteringsprocessen anser jag, vi är ju sämst bland universiteten i Sverige. Behöver du input, säg till Nanna Gillberg är forskare vid Handelshögskolan i Göteborg, dessutom författare och ofta anlitad föreläsare inom digitalisering, jämställdhet och arbetsmiljö. Nätverket Women in Science (WiSE) bjöd in henne till Chalmers för att hålla en workshop med rubriken Jag har aldrig märkt att kön har haft

Tvärtom är han kritisk till att så skedde, berättar han. Han är också tveksam till uppgifter om Chalmers tankar på att köpa ut äldre manliga forskare. I motsats till bilden som målas upp i boken menar han att det här är lärosätenas egna tolkningar av sina uppdrag om jämställdhetsintegrering

År 2016 inleddes regeringssatsningen Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet (JiHU) och samtliga statliga universitet och högskolor samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping fick i uppdrag av regeringen att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att nå de jämställdhetspolitiska målen med jämställdhetsintegrering som huvudsaklig strategi för att genomföra Sveriges jämställdhetspolitik. I en särskild satsning under perioden 2016-2019 har alla statliga lärosäten samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping fått ett uppdrag av regeringen att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering Till exempel jämställdhetsintegrering och kulturförändrande åtgärder för att bryta tystnadskultur efter en intern metoo-diskussion förra hösten. - Men med Genie-projektet gör vi en kraftig satsning för att en gång för alla göra Chalmers till en jämställd arbetsplats, attraktiv för både män och kvinnor, säger Stefan Bengtsson Sammanfattning: Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet: En lägesrapport (2019:2) beskriver programperioden 2016-2018 och ger en samlad bild av lärosätenas utvecklingsarbete. Tyngdpunkten ligger på hur lärosätena utformat sitt arbete med jämställdhetsintegrering och var de i nuläget befinner sig i det arbetet

chalmers tekniska hÖgskola ab - 412 96 gÖteborg - telefon: 031-772 10 00 - www.chalmers.se. Sedan 2016 har alla statliga lärosäten samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping haft uppdraget att arbeta med jämställdhetsintegrering. Utvecklingsprogrammet JiHU (Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet) syftar till att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering så att deras verksamhet ännu bättre bidrar till att uppnå de. Chalmers tekniska högskola genomför en storsatsning på jämställdhet med 300 miljoner som projektresurs. Jämställdhetsintegrering i Högskolor och Universitet, och vid 2019:s utgång ska 33 högskolor vara jämställdhetsintegrerade i all sin verksamhet Mål 5: Jämställdhet. Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt. Det femte Globala målet för hållbar utveckling slår fast att jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling

Inom utvecklingsprogrammet Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet (JiHU), har Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att stödja alla statliga lärosäten samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet. Jämställdhetsmyndigheten övertar det uppdrag som ursprungligen gavs till Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet att, i likhet med uppdraget om jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM), stödja de statliga universiteten och högskolorna samt Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan.

regeringsuppdraget JiHU - jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (kallat JiGU på Panelen består av: Anna Dubois, vicerektor, Chalmers, Karin Dahlman-Wright, prorektor KI, Charlotte Silvander, Eivind Engebretsen, UiO, Svandis Benediktsdottir, samt gender equality advisor Här samlar vi alla artiklar om Chalmers. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Debatten om högskolan, Klimathotet och Statsfeminismen. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Chalmers är: Forskning & vetenskap, Göteborg, Jämställdhet och Storgöteborg Å andra sidan verkar det, minst sagt, finnas problem på myndigheterna som driver på jämställdhetsintegreringen. Dessutom argumenterar Arpi och Wyndhamn att den - vad gäller somliga universitets tjänstetillsättningar (på Chalmers, på KTH) och fördelningen av statliga forskningsmedel - skapar ny orättvisa, sneda prioriteringar och annan ojämställdhet

Ökad jämställdhet gör Chalmers mer attraktivt Chalmers

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet Jämställdhetsmyndigheten ska stödja de statliga universiteten och högskolorna samt Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping i deras arbete med jämställdhetsintegrering under 2020

Det låter som ett skämt från en vänsterpodd: SvD:s gladiator Ivar Arpi och Anna-Karin Wyndhamn, supernannyn från TV3, skriver en debattbok där de säger att det får vara nog med. Göteborgs universitet i siffror. De statistiska uppgifterna är hämtade från årsredovisningen 2019 Etikett: Jämställdhetsintegrering Välkomna tillbaka Det var vi och Chalmers som arrangerade föreläsningen. Det har för övrigt blivit en tradition att vi varje år tillsammans bjuder in någon av de aktuella pristagarna till en föreläsning för våra studenter och andra intresserade Genom satsningen Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (JiHU) har de statliga lärosätena tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping haft ett särskilt uppdrag från regeringen att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering under perioden 2016-2019 Jämställdhetsintegrering på GU fortsätter . Skriven av Violetta Kovacka den 29 maj 2020.. Sedan 2016 har Göteborgs universitet haft i uppdrag av regeringen att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering genom satsningen Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet, JiHU

Jämställdhets­integrering Chalmers bloggporta

 1. Chalmers och en specifik nivå som beskriver prioriterade områden att arbeta med. Policyn kompletteras med mätbara mål som bryts ner vår dagliga inom Plan för jämställdhetsintegrering) C2018-1491 . Översiktlig nivå - arbetssätt inom arbetsmiljö och jämlikhet p
 2. jämställdhetsintegrering. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Under perioden 2016-2019 har alla statliga lärosäten samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan
 3. Regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet, Jihu, pågår mellan 2016 och 2019. Det omfattar de statliga lärosätena tillsammans med Chalmers och Högskolan i Jönköping. Sista dagen för lärosäten att lämna in sin plan för hur verksamheten ska jämställdhetsintegreras var den 15 maj 2017
 4. Arbetet med jämställdhetsintegrering i statens myndigheter har gett flera påtagliga resultat, men arbetet hade behövt bättre styrning från regeringen, skriver Statskontoret i en rapport
 5. Chalmers satsar 300 miljoner på ökad jämställdhet 18 december, 2018 Jämställdhet Hallå där, Pernilla Wittung Stafshede, professor i kemisk biologi och projekt­ledare för Chalmers stor­satsning Genie, ett tioårigt jämställdhets­projekt med 300 miljoner kronor och målet att höja andelen kvinnliga professorer från 17 till 40 procent
 6. Jämställdhetsintegrering syftar således till att universitetet aktivt ska arbeta för och bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen som innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det övergripande målet består av sex delmål: en jämn fördelning av makt och inflytande (mål 1)
 7. Men jämställdhetsintegrering innefattar mycket mer än så. Begreppet jämställdhet används bara som en täckmantel för en mer radikal och djupgående process. I regleringsbrevet för 2016 gav regeringen samtliga av Sveriges lärosäten i uppgift att ta fram en plan för hur lärosätet avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering

Fokus på mekanismerna som hindrar jämställdhet Chalmers

Jämställdhetsexperterna. är erfarna jämställdhetskonsulter, Katarina Olsson och Ulrika Eklund, som under flertalet år arbetat med att jämställdhetsintegrera i kommuner, landsting och staten, även internationellt.. Alltifrån basutbildningar, kartläggningar och analyser, till att genomföra systematiska förändringar. Vi har tagit fram koncept, metoder, böcker, strategiska planer. I en debattartikel (SvD 16/4-19) om Chalmers enorma satsning på kvinnliga professorer och jämställdhetsintegrering varnade vi för feminiseringen av den svenska högskolan: effekten riskerar bli en feminin kultur där den svaga studenten belönas och excellens, konkurrens och skicklighet kommer i andra hand eller bortses från.Här stödde vi oss på Hofstedes välkända teori om.

Plan för jämställdhetsintegrering vid GIH 2017-2019 . 3(8) UPPDRAGET Under perioden 2016- 2019 har alla statliga lärosäten samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping fått ett särskilt uppdrag av regeringen ta fram en plan för sitt att arbete med jämställdhetsintegrering I en ledarartikel i SvD, Genusvetenskapen tar över svenska universitet, skriver Ivar Arpi om Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (JiHU). JiHU är regeringens uppdrag till samtliga statliga universitet och högskolor, samt Chalmers och Högskolan i Jönköping, att jämställdhetsintegrera sina verksamheter

Jämställdhetsintegrering LARS P

Chalmers mål: 40 procent kvinnliga professorer om tio år

 1. Under perioden 2016-2019 har alla statliga lärosäten samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping fått ett särskilt uppdrag av regeringen att ta fram en plan för sitt arbete med jämställdhetsintegrering. Planen ska beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras och bli en de
 2. Under perioden 2016-2019 har alla statliga lärosäten samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping fått regeringens uppdrag att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Enligt uppdraget ska en plan vara upprättad senast den 15 maj 2017. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska.
 3. Alla lärosäten har uppdraget att arbeta med jämställdhetsintegrering. Chalmers arbetar här redan tillsammans med Göteborgs universitet och det samarbetet kommer under de kommande åren att märkas i vår verksamhet
 4. arbete med jämställdhetsintegrering från Göteborgs universitet, under 2018 i stället kommer att få det från Jämställdhetsmyndigheten. Samma sak gäller för de 31 statliga universitet och högskolor samt Chalmers och Jönköpings högskola som enligt tidigare beslut ska få stöd för sitt arbete me
 5. stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i de statliga universiteten och högskolorna, inklusive Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping, (JiHU). Tidigare låg uppdraget på Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Samordnaren för jämställdhetsintegrering
 6. ska bli mer jämställd. GU och Chalmers har redan påbörjat arbetet

Chalmers central information about Jämställdhetsombud. GU central information about Likabehandling which includes gender equality (and more) Jämställdhetsintegrering (2017-2019) Workshop 1: CSE department steering group + more: employee focus . 2017-04-18: 9-1 På Chalmers tekniska högskola konstaterar man att det förekommer diskriminering och trakasserier samt att härskartekniker och Nej, jämställdhetsintegrering handlar om att omorganisera befintlig verksamhet och förändra de maktstrukturer som ger diskriminerande effekter. Detta hotar den akademiska. I boken Genusdoktrinen hävdar Ivar Arpi och Anna-Karin Wyndhamn att regeringsuppdraget om jämställdhetsintegrering av universiteten drivs av genusaktivister som får gehör för extrema idéer Det här är en huvudvärk som funnits länge på Chalmers och det har gjorts många försök genom åren, att förbättra jämställdheten. Det finns en viss uppgivenhet i organisationen. Vi har prövat, och ändå händer det ingenting. Men huvudsakligen har jag mötts av entusiasm nu när vi drar igång jämställdhetsintegreringen

Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet (2019

Chalmers yttra nde angående UKÄ:s remiss 111 -331- 17 , Kvalitetssäkring av forskning (2018:2). Fortsatt fokus på jämställdhetsintegrering med krav på systematisk könsuppdelning av all data är en viktig grund i detta arbete Det här är ett debattinlägg. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. Genusdoktrinen av Ivar Arpi och Anna-Karin Wyndhamn (Fri Tanke, 2020) har som väntat, väckt en hel del debatt, framför allt i offentligheten utanför akademin. I boken redogör och argumenterar författarna för hur genusperspektivet tar mer plats inom det akademiska arbetet och i vissa fall utmanar meritokratin. Professorerna är vetenskapens verkställande direktörer på sina lärosäten. Men fortfarande är mer än sju av tio män, trots att kvinnor är i majoritet bland studenterna. Det visar en.

Chalmers tekniska högskola Chalmers

Särskilt stöd till högskolor och universitet

 1. ska fakultetens del i lärosätets klimatpåverkan ett prioriterat område
 2. Universitetskanslersämbetet ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Universitetskanslersämbetet ska senast den 1 september 2021 redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022-2025
 3. Mats Viberg är sedan 1 september 2018 rektor vid Blekinge Tekniska Högskola. Innan dess har han varit anställd vid Chalmers Tekniska Högskola i 25 år som professor i signalbehandling. Hans forskningsområde är statistisk signalbehandling, framförallt med tillämpning på multi-sensor data. Vi..
 4. Jämställdhetsintegrering i universitet och högskolor Jämställdhetsmyndigheten övertar det uppdrag som ursprungligen gavs till Göteborgs universitet att, i likhet med JiM-uppdraget, stödja de statliga universiteten och högskolorna samt Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping i deras arbete med jämställdhetsintegrering under 2016-2019
 5. Ett av bokens mest omskakande avsnitt handlar om jämställdhetsintegreringen på Chalmers tekniska högskola. Som så många andra institutioner med fokus på teknik, fysik, matematik, arkitektur och liknande råder här en klar övervikt av män - både bland lärare och studenter
Högtidlig installation av rektor Mats Viberg | BTH

Detsamma gäller det stöd som Göteborgs universitet har i uppdrag att erbjuda de statliga universiteten samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping i deras arbete med jämställdhetsintegrering 2016-2019 (U2015/05956/UH). Uppsala universitet 2013: Jämställdhetsintegreringen av svenska myndigheter startar. 2016: Alla statliga lärosäten samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping börjar jämställdhetsintegreras Chalmers satsar 300 miljoner på ökad jämställdhet Hallå där, Pernilla Wittung Stafshede, professor i kemisk biologi och projekt­ledare för Chalmers stor­satsning Genie, ett tioårigt jämställdhets­projekt med 300 miljoner kronor och målet att höja andelen kvinnliga professorer från 17 till 40 procent Ett exempel på anbefalld könskonstruktivistisk syn kan hämtas från jämställdhetssatsningen på Chalmers (Genie). I ett dokument anges att de inbillade medfödda skillnader helt enkelt inte finns och att orsaken till olika utfall när det gäller de främsta positionerna är omedvetna biases Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket 2014. Planen innehåller 12 aktiviteter. En av dessa är att ta fram en samling av exempel på hur frågan om jämställdhet har integrerats i arbetet med den tektur från Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Karolina Wendel ha

Forskningens frihet, genusfrågan och Chalmers - Kvarta

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser Den kallas jämställdhetsintegrering och används som täckmantel för en radikal och djupgående process. Kvinnor kvoteras in, bakom lyckta dörrar. Forskare tystnar av rädsla för repressalier. Kunskapen snedvrids när forskningsmedel villkoras med att man måste anlägga ett genusperspektiv. Ivar Arpis och Anna-Karin Wyndhamns gedigna genomgång av genomslaget för socialkonstruktivismen inom det svenska utbildningsväsendet är inget man kan avfärda om man värnar den akademiska friheten. Den ideologi som de kallar genusdoktrinen vill befria oss från alla gränser, men paradoxalt nog leder detta till en allt större kontroll Boverket har publicerat en exempelsamling med förslag på hur den bebyggda miljön kan utformas mer jämställt. Samlingen innehåller exempel som ska kunna bidra till en ökad jämställdhetsintegrering inom byggsektorn och är uppdelad i tre kategorier; hemmet, fritiden, processen. Att bygga för en ökad jämställdhet -exempelsamling om jämställdhet i den byggda miljön är en rapport. Charlotte har ansvarat för jämställdhetsintegrering i flera stora ESF-projekt. Charlotte har en lång erfarenhet av ledarskap inom politiskt styrda organisationer. Charlotte har ett nationellt handledningsuppdrag där hon utbildar chefer och politiker i att leda jämställt enligt JGL (Jämställdhet, Genus, Ledarskap)

Sedan årsskiftet har exempelvis en projektledare anställts för att arbeta med jämställdhetsintegrering och stötta ledning och studenter. Skolan har också krav på sig att anställa fler kvinnliga professorer. Chalmers drar ner - avgångspaket till dem som vill sluta Jämställdhetsintegrering i myndigheter Undermeny för Nationella minoriteter. Nationella minoriteter Uppföljning och återrapportering #hjärtespråk Reell kompetens Regeringsuppdrag att utveckla distansutbildningen Undermeny för Uppdrag att kartlägga arbetet med. Chalmers tekniska högskola centralt har påbörjat ett arbete med jämställdhetsintegrering som ska vara implementerat i alla verksamheten år 2019. Det genomförs kartläggningar och analyser ur ett könsperspektiv som omfattar fördelning av institutionstjänstgöring och möjlighet att delta på konferenser arbete med jämställdhetsintegrering 2015-2018 inom ramen för utvecklingsprogrammet Jämställdhet i statliga myndigheter (U2014/7490/JÄM) föras över till myndigheten. Detsamma gäller det stöd som Göteborgs universitet har i uppdrag att er-bjuda de statliga universiteten samt Chalmers tekniska högskol jämställdhetsintegreringen i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen, tex. i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Planen ska innehålla utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som lärosätet avser att vidta samt genomföras under 2017 -2019

Mål 5: Jämställdhet - Göteborgs centrum för hållbar

Jämställdhetsintegrering handlar då inte längre om att reflektera över Till exempel uppmärksammas GENIE-satsningen vid Chalmers där 300 miljoner öronmärkts för att utjämna antalet. Enligt Regleringsbrev avseende universitet och högskolor: Nytt uppdrag 2016-2019 ska universitet och högskolor ska ta fram en plan för hur lärosätet avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop. 2008/09:1 bet, 2008/09: AU1, rskr 2008/09:115), t.ex. i fråga om lika möjligheter till.

Lärosäten med jämställdhetsuppdrag - Jämställdhetsmyndighete

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Chalmers. Fokus under 2016 har framför allt varit organisering av arbetet och prioritering av olika avgränsade insatser; styr- och ledningsprocesser, finansiering och fördelning av forskningsmedel, särskilda bedömnings- oc Jämställdhetsintegrering innebär att myndigheterna ska ha ett jämställdhetsperspektiv i alla delar av sin kärnverksamhet och därigenom behandla kvinnor och män lika och ge dem lika god service. Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsmiljöverket är tre av de myndigheter som ska bli mer medvetna om könsperspektiv i verksamheten

Tidigare uppdrag - Jämställdhetsmyndighete

Chalmers på tio år uppnå en betydligt jämnare könsbalans inom fakulteten. I likhet med andra tekniska universitet har •Jämställdhetsintegrering innebär istället att ha med jämställdhetsfrågorna i alla sakfrågebeslut i den ordinarie verksamheten men leder i själva verke Under panelsamtalet kommer han att berätta om JiHU (Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet), ett uppdrag som Nationella sekretariatet för genusforskningen har fått av regeringen och som innebär att stödja samtliga statliga lärosäten samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping i deras arbete med jämställdhetsintegrering 2016-2019 Med våra studenter och anställda utgör vi en väsentlig del av stadens invånare, räknar vi in Chalmers så utgör vi ca 10 procent av stadens invånare. Vi är en stor och viktig resurs i staden. Det gör vi bland annat genom det genomgripande arbetet med jämställdhetsintegrering som pågår just nu

Chalmers Sv

1 Handlingsplan för Jämställdhetsintegrering och Lika villkor 2017-2019 vid Tekniska högskolan Dnr LiU-2017-01558 Beslutas att fastställa Handlingsplan för Jämställdhetsintegrering och KTH och Chalmers Genuslektorn Ordinarie arbete Löpande fram till Vt2017 Varannan Damernas, pappamånad, Jämställdhetslag, kvinnofridsreform, jämställdhetsintegrering och Göran Persson kallar sig feminist. I början av 2000-talet såg jämställdhetspolitiken ut att vara radikalare än någonsin. Men jämställdhet visar sig inte bara vara en fråga om framåtskridande eller könskamp, utan ingå i ett kraftfält där makten över ekonomi och arbete under. Jämställdhetsintegrering handlar inte om att motarbeta diskriminering, slår det nationella sekretariatet för genusforskning fast i sin vägledning av lärosätena. Medan antidiskrimineringsarbetet syftar till att skapa lika villkor i arbetslivet, handlar jämställdhetsintegreringen om att omorganisera befintlig verksamhet och förändra de maktstrukturer som ger diskriminerande effekter Under perioden 2016-2019 har alla statliga lärosäten samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping fått ett särskilt uppdrag av regeringen ta fram en plan för sitt arbete med jämställdhetsintegrering. Umeå universitets handlingsplan för jämställdhetsintegrering beskriver utvecklingsbehov, mål och aktiviteter

Recension: Genusdoktrinen av Ivar Arpi och Anna-Karin

 1. , med fokus på förändringsarbete och ökad jämställdhet
 2. 8 l UNDERVISNING OCH EXAMINATION PÅ KARLSTADS UNIVERSITET ÖPPET SPÅR 13.00 - 14.00 ÖPPET SPÅR KL. 13.00-13.20 Didaktikers syn på sitt uppdrag FÖRFATTARE: ANNELIE ANDERSÉN, HAMID ASGHARI & MARIA PETERSSON INSTITUTION/ENHET: INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGISKA STUDIER ÄMNE: PEDAGOGISKT ARBETE Under 2018 genomförs ett pilotprojekt med medel från LUN kring hur didaktiklärarna i den korta.
 3. Fakta Jämställdhetsintegrering Perioden 2016- 2019 har alla statliga lärosäten samt Chalmers och Högskolan i Jönköping fått ett särskilt regeringsuppdrag att ta fram en plan för sitt.
 4. Högskolestyrelsen vid BTH har idag beslutat att föreslå regeringen att förordna Mats Viberg till rektor vid BTH. Beslutet om ny rektor tas av regeringen. Vid högskolestyrelsens möte idag beslutades att föreslå regeringen att förordna Mats Viberg, professor i signalbehandling vid Chalmers tekniska högskola, till rektor vid BTH. Arbetet med att utse en ny rektor har [
 5. Dr. Göran Broman is a Professor and Head of the Department of Strategic Sustainable Development at BTH. Dr. Broman holds a PhD in mechanical engineering from Lund University. He has also studied subjects such as ecology, human ecology, economics, resource theory and leadership. He has extensive experience in transdisciplinary research and education and has played a leading role in the.

Med öppenhet kommer vi åt sexismen Chalmers studentporta

Varmt välkomna till den nationella lika villkorskonferensen för universitet och högskolor 2018 som arrangeras av Linnéuniversitetet den 22-23 november 2018 i Växjö Inom Chalmers finns institutioner (MV, Kemi, IT) som deltar i pilotprojekt om jämställdhetsintegrering. Tyvärr deltar inte motsvarigheterna vid Natfak i detta projekt. Kontinuerliga möten i fakultetsgemensam grupp om den psykosociala arbetsmiljön hålls under året. Resultat av arbetet i gruppen meddelas LAMK

Idag blev BTH:s rektor Mats Viberg installerad under högtidliga former vid den akademiska högtiden. Sex nya professorer installerades samt 15 doktorer och en hedersdoktor promoverades. BTH:s styrelseordförande Peter Örn deltog hälsade alla välkomna till årets akademiska högtid. Första högtidliga punkt på programmet var rektorsinstallationen då BTH:s rektor Mats Viberg installerades. About Merritt Polk. Merritt Polk received a Bachelor of Arts in Biology from the University of California, Santa Cruz in 1984. She received her Doctor of Philosophy degree in Human Ecology from the University of Gothenburg in 1998 Arbetsintegrerat lärande, AIL, är Högskolan Västs övergripande profil och värdegrund för lärande, kunskapsutbyte och kunskapsutveckling. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att. När det är fler sökande till en utbildning än det finns platser sker ett urval. Det finns tre urvalsgrunder: betyg, högskoleprov och alternativt urval. Urvalsgrunderna i ett alternativt urval är ofta resultat från prov eller intervjuer På Chalmers finns (gissar jag) några av Sveriges mest framstående forskare inom bland annat teknologi, fysik och maskinteknik. Idrotten vill ju ofta hävda att en av dess unikum är att den skär på tvären genom allt; samhällsklasser, kulturer, religioner och världsåskådningar Samverkan kring jämställdhet Samverkan kring jämställdhetsintegrering med KTH och Chalmers.

 • Sportfiskekortet 2017 region mälardalen senior och familj.
 • Ny skärm iphone 7.
 • Vad tjänar en tandläkare 2017.
 • Bakery återförsäljare.
 • Friluftskläder.
 • Vesuv karte.
 • Svt lördag.
 • Taxi filippinerna.
 • Canada hockey team 2017.
 • Knöl i skinkan.
 • Kpop concert seoul 2018.
 • Ederson tattoo.
 • Hus till salu värnamo.
 • Gåbil trä.
 • Weiterbildung einkauf.
 • Rättegång film.
 • Electrolux ekf3300.
 • Hårtransplantation istanbul.
 • Husqvarna symaskin bruksanvisning.
 • Korta utbildningar med bra lön.
 • Steam sale 2016.
 • Thor ragnarök cast.
 • Hotell i kolymbari grekland.
 • Gedichtwettbewerb gewinner.
 • Dyshidrosis schüssler.
 • Båtplats motala.
 • 2 din stereo.
 • Mahahual.
 • Årshjul mall gratis.
 • Massive entertainment speltestare.
 • Folklivsforskare.
 • Paolos träningsbibel.
 • Usa rejser kør selv.
 • Utgången fetaost.
 • Administratör lön 2017.
 • Kvalster på hund.
 • I can t login to my router.
 • The night king is a stark.
 • Csgo wont launch may 2017.
 • Skämt om samer.
 • Plattbaggar.