Home

Väntetider i vården västerbotten

Kortare väntetider till läkarbesök och operation i

Vård ges först till den som har störst behov av vård. När du kontaktar vården görs en bedömning av vilket behov av vård du har och hur du kan få hjälp. Utifrån bedömningen kan du erbjudas till exempel ett besök eller så kan du bli hänvisad till en annan sorts vårdmottagning, som passar bättre Via webbplatsen Väntetider i vården är siffrorna också publika och kan följas av profession och invånare. Under 2020 kommer en förstudie att göras för att se hur vårdens tillgänglighet kan speglas även på 1177.se. Väntetider i vården. Publikationer Läs om hälsa, sjukdomar och att hitta vård på 1177.se. Logga in för att göra dina vårdärenden. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning Väntetiderna långt från tillfredsställande. Enligt vårdgarantin ska den som söker vård få kontakt med primärvården första dagen, få träffa en läkare inom sju dagar, få tid för besök hos specialistvården inom 90 dagar och efter beslut få en operation eller åtgärd inom specialistvården inom 90 dagar Under det senaste året har det gjorts en särskild satsning för att korta väntetiderna till specialiserad vård i Region Västerbotten. Insatserna har varierat från extramottagningar och.

Välja öppen specialiserad vård i Västerbotten - 1177

Väntetiderna inom vården ökar i Västerbottens läns landsting. Det visar Socialstyrelsens årliga utvärdering av vårdgarantin och kömiljarden, som idag överlämnas. Västerbotten 80%, 84%. Källa: SKL, Väntetider i vården, www.vantetider.se. Dela på Facebook Dela på Twitter. Anders Öhlund; Uppdaterad 8 juni 2018 kl 15:33. Publicerad 7 juni 2018 kl 09:05

Skarp kritik mot väntetider i vården: Sverige tillhör

 1. Region Västerbotten är den enda region i landet som förbättrat tillgängligheten med 5 procentenheter eller mer både till specialistbesök och till åtgärder. Därmed får man full pott av kömiljardmedlen. Under det senaste året har det gjorts en särskild satsning för att korta väntetiderna till specialiserad vård i Region.
 2. Vårdgarantin gäller inte längre om du får en remiss och väljer att söka vård i en annan region. Då är det ditt medicinska behov av vård som avgör hur lång väntetiden blir. Patientavgiften för ett vårdbesök är olika. Kostnaden beror på vad det är för vård och vart remissen skickas. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet
 3. Väntetider i vården. Av Olle Edblom, 2 juni 2009 kl 10:43, Bli först att kommentera 0. Jag har redan fått möjligheten att få svar på hur väntetiden i vården ser ut. Över 3000 personer i Västerbotten väntar mer än 90 dagar att få komma till besök eller behandling
 4. I dagarna har den första sammanställningen av väntetider i vården efter den förstärkta vårdgarantin infördes presenterats. Väntetider i vården SKL presenterar regelbundet statistik kring vårdgarantins måluppfyllnad på sajten vantetider.se och de senaste uppgifterna som presenterades i dagarna är inhämtade under våren 2019 fram till och med juli
 5. Stockholm ska ha kortast väntetider till vård I socialdemokratiskt styrda Västerbotten är man nu nere på 56 procent. Alliansstyrda landsting och regioner, inklusive Stockholms läns landsting, visar att politiska beslut spelar roll
 6. Långa vårdköer i Västerbotten Inspektionen för vård och Landstinget ska också vidta åtgärder för att säkerställa att patienter inte drabbas av vårdskador under väntetiden
 7. Trygg vård för hela familjen. Med patienten i fokus arbetar Kry för en god och trygg vård för alla. Hos Kry får du hjälp dygnet runt i appen eller på någon av våra vårdcentraler om du behöver en fysisk undersökning. Träffa legitimerade läkare, sjuksköterskor och psykologer i mobilen - var du än befinner dig

Västerbotten sämst i Sverige. Kartan visar hur många procent av personerna under 18 som fick psykisk vård inom den utsatta tiden i de tycker att det är ett problem med långa väntetider Män med prostatacancer måste vänta 131 dagar på operation. Det är den längsta kötiden bland all cancer i Sverige. - Väntetiderna är det tydligaste exemplet på ojämlikhet i vården.

Landstinget Västernorrland har längst väntetider i landet för 11 av 15 vanliga operationer som... Chockartat långa väntetider för operationer - granskning avslöjar stora orättvisor i vården Långa väntetider till BUP. Tre delar av överenskommelsen om vårdens tillgänglighet betalas ut till regionerna utifrån tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Medel betalas ut då minst 72 procent av patienterna fått ett första besök, en påbörjad behandling eller då vården inlett en fördjupad utredning inom 30 dagar

I socialdemokratiskt styrda Västerbotten är man nu nere på 56 procent. Alliansstyrda landsting och regioner, inklusive Stockholms läns landsting, visar att politiska beslut spelar roll. Stockholm ska ha kortast väntetider till vård. Väntetider i vården. Det finns en enkel webbsida som kan hjälpa dig att hitta den snabbaste vården. På webbplatsen Väntetider hittar du generell information om väntetider inom Region Västernorrland och väntetider för riket i övrigt Väntetider i Vården 14-25 oktober 2013 Antal nybesök län/region 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 Stockholm Västra Götaland Skåne Gävleborg Västmanland Halland Jönköping Östergötland Uppsala Örebro Värmland Kalmar Sörmland Norrbotten Västerbotten Dalarna Västernorrland Kronoberg Blekinge Jämtland Gotland Antal.

-Tillgänglighetsmiljarden skulle vara bra för Västerbotten. Här har det gått så långt att var femte invånare inte ens får träffa en läkare inom en vecka väntetiderna till specialiserad vård i Region Västerbotten. behöver regionerna visa på att de minskat väntetiderna i den specialiserade vården från hösten 2018 till hösten 2019 Väntetider i vården har debatterats åtminstone sedan mitten av 1980-talet. Bara knappt åtta procent av männen i Västerbotten med misstänkt prostatacancer som fått nybesök på specialistklinik inom 14 dagar efter remissankomst (målnivå: 90 procent)

Väntetider i vården har debatterats åtminstone sedan mitten av 1980-talet. Problemen med vårdköer är ett långvarigt bekymmer inom den svenska hälso- och sjukvården. Bara knappt åtta procent av männen i Västerbotten med misstänkt prostatacancer som fåt Vården i Västerbotten håller måttet, men ges för sällan Det är upp till den politiska landstingsledningen att se till att vården fungerar. Västerbottens län 26 juni 2020 07:00. Detta är en ledare. Tillgänglighet och väntetider är ett, ekonomin ett annat Rapporteringen av prognostiserade väntetider görs manuellt efter bedömning vid respektive vårdenhet. Vem som ska rapportera in prognostiserade väntetider beskrivs i avtalet med Region Stockholm och det görs i systemet Utbudstjänst SLL

Rapport: Vården i Västerbotten ställd mot övriga regioner i Sverige. Publicerad 16 jun 2020, kl 16:58 (uppdaterad 16 jun 2020, kl 16:58) tillgänglighet och väntetider, säker vård, resultat för stora sjukdomsgrupper, kunskapsbaserad vård och ekonomi Det finns även exempel på länder där väntetiden bedöms som närmast icke existerande: Frankrike, Belgien, Holland, Schweiz och Tyskland listas som exempel på länder utan väntetider i vården Nöjda patienter och god vård i Region Västerbotten patienternas erfarenheter och befolkningens syn på vården. Tillgänglighet och väntetider är dock ett område där länet ligger. Statistik om väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottag- ning i sluten vård. Akut sjukvård omfattar i enlighet härmed åtgärder som och Lycksele lasarett i Västerbotten har vistelsetider på under 150 minuter, eller två och en halv timme

Vården i Västerbotten - 1177 Vårdguide

 1. Dålig tillgänglighet i vården. tittar bland annat på hur landstingen svarar mot patienternas förväntningar när det gäller service och väntetider. Om P4 Västerbotten
 2. Vår väntetid är för närvarande cirka 3-10 veckor beroende på vilken arytmi som skall behandlas. Mer information om Vårdgarantin med vanliga frågor och svar finns på Sveriges Kommuner och landstings hemsida Väntetider i Vården. Västerbotten
 3. Längst väntetid hade Västerbotten med 271 dagar 2016. - Det är ganska bisarrt att vi har rätt att välja fri vård i Europa men inte i Sverige, säger Calle Waller

Välkommen till Region Västerbotten

Likvärdig vård och väntetid i länet. Dela Om P4 Västerbotten. P4 är Sveriges största radiokanal. Det är den snabba, närvarande kanalen som utgår från din vardag. E-post Akut vård. Den akuta vården berörs inte av vårdgarantin. Blir du akut sjuk eller skadad får du vård omedelbart. Akutkliniken vid USÖ. Väntetider. Få information om väntetider i vården från Sveriges kommuner och landsting. Vårdgaranti. Vårdgarantin anger inom vilket antal dagar du ska erbjudas sådan vård som kan planeras vård är att minst 75 pro ­ cent och helst 90 procent av alla bröstcancerpatienter ska STORA SKILLNADER I VÄNTETIDER ⊲ Diagrammet visar andelen bröstcancerpatienter som opereras inom sex veckor från första kontakt med sjukvården. Målet är att minst 75 procent och helst 90 procent ska opereras inom sex veckor

Väntetider och överbeläggningar växande problem i svensk vår

Det är människors behov av vård som ska Totalt finns närmare 1,5 miljarder kronor avsatta för att korta väntetiderna i vården i Kalmar, Kronoberg, Uppsala, Västerbotten. Socialstyrelsen anser att ingen patient ska behöva vänta oskäligt lång tid på de vårdinsatser som han eller hon har behov av. Vår målsättning är att i framtiden kunna samla in uppgifter om tidpunkter som gör det möjligt att redovisa och jämföra faktiska väntetider för olika diagnoser/åtgärder och befolkningsgrupper SVT har bett Roger Henriksson, cancerforskare och ordförande för Svensk Onkologisk Förening, att kommentera de väntetider som presenteras ovan. Han anser att det är svårt att säga vad som skulle vara en acceptabel väntetid men återkommer flera gånger till perioden tre till fyra veckor Sjukhusläkaren har bearbetat SKL:s julisiffror för väntetider på operation eller åtgärd. Artikeln är en del i Sjukhusläkarens serie om väntetiderna i vården. Siffrorna visar att i genomsnitt får 31 procent av patienterna vänta över 90 dagar på operation eller åtgärd, som är den tidsgräns som anges i vårdgarantin Stora skillnader i väntetider inom cancervården i Örebro län Uppdaterad 29 oktober 2020 Publicerad 20 februari 2019 Skillnaderna när du får behandling efter misstänkt cancer varierar mycket.

I databasen Väntetider i vården redovisas väntetider för alla typer av vård som ingår i den så kallade nationella vårdgarantin. Databasen drivs av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och redovisar vänteti - der på landstings- och regionnivå, på enhetsnivå och för olika vårdom - råden Väntetider i vården - uppföljning 4 av 24 1. Inledning 1.1. Bakgrund Revisorerna genomförde hösten 2015 en granskning av väntetider i vården. Resultatet av granskningen visade att Region Gävleborg i huvudsak hade en god måluppfyllelse i relat-ion till vårdgarantin. Det fanns dock områden där det förekom långa väntetider till besö

Men även mindre drabbade regioner som Västerbotten fick ställa in 44 procent. Det är viktigt att förstå att när pandemin väl är över kommer vi stå med en stor jämlikhetsklyfta i svensk sjukvård, där patienters postnummer kommer avgöra hur lång tid patienter får vänta på vård Utbudstjänst SLL är Region Stockholms system för vårdutbud och prognostiserade väntetider. Prognostiserade väntetider. Vårdgivare som enligt sina avtal ska rapportera väntetidsprognoser gör preliminära upattningar för hur lång tid patienten får vänta i systemet Utbudstjänst SLL Väntetider i vården - våren 2020. SKR presenterar regelbundet statistik kring vårdgarantins uppfyllnad på sin hemsida vantetider.se. De senaste uppgifterna som nyligen presenterades är inhämtade under våren 2020 fram till och med juli Väntetiderna för patienter inom primärvård mäts genom de nationella mätningarna Väntetider i vården. Region Uppsala rapporterar varje månad in siffror för samtliga vårdcentraler i länet. Redovisning av väntetider inom den offentliga och privata primärvården i Uppsala län finns från och med oktober 2018 på www.vantetider.se

Om väntetiden överstiger vårdgarantins tidsramar hjälper vårdgivaren dig att hitta en mottagning som har kortare väntetid. Vårdgaranti (1177.se) Sök väntetider. På webbplatsen Väntetider i vården kan du söka väntetider för olika undersökningar, operationer och åtgärder i hela Sverige. Väntetider i vården (vantetider.se Statistikpublikation. Akutmottagningar, väntetider och besök är en årlig rapport som ger övergripande statistik över antalet patienter som sökt vård på akutmottagning och deras väntetider, fördelat på sjukhus, ålder och kön Följ Region Västerbotten. Nytt diagnostiskt centrum ska ge kortare väntetider i cancervården Nyhet • Sep 21, 2016 16:00 CEST. Nytt De patienter som inte har cancer men fortfarande behöver behandling ska få hjälp att komma rätt i vården Läs allt om och boka tid hos Hjälpmedel Västerbotten. Mottagningen ligger på Mariehemsvägen 14,90654 UMEÅ Västerbotten är överlägset bäst med 100-procentig andel av patienter som får bromsmediciner. 16 maj 2015 16:45. Personer som har fått sjukdomen MS kan inte vänta. Trots det finns det stora skillnader mellan Sveriges län när det kommer till MS-vård, diagnostiseringar, väntetider och mediciner

Väntetider i vården, tillgänglighetssatsning 2020 Införandestöd Inriktningen på SKR:s stöd har - med tanke på den relativt korta tid som återstår till den 1 april 2020 - en tyngdpunkt på de tekniska delarna, det vill säga hur data ska rapporteras in till den databas som ger underlag till www.vantetider.se och hur data hanteras för att ge en bra återkoppling till verksamheterna Längst är väntetiderna i Västerbotten, där det tar över sex långa och ibland ångestfyllda veckor innan man som patient får besked om man har hudcancer eller inte. Under 2016 införs nu ett standardiserat vårdförlopp för melanom bland annat för att minska just de väntetider som går att påverka Svårt ange väntetid i vården. Publicerad: 4 Maj 2005, 12:33. Bara ett fåtal landsting klarar av att rapportera uppgifter om väntetider i vården. Landstingens patientadministrativa system är för dåliga Vården i Sverige högklassig, men alla får inte ta del av den bästa vården. Väntetider och behandlingsmetoder skiljer sig kraftigt åt beroende på vart i landet man bor. Till exempel diagnostiseras ca.. Västerbotten. Källa: SKR Vården i siffror. Kommentar: Under perioden mars till och med aug 2020 har det genomförts Utveckla möjligheterna att jämföra vårdens väntetider och kvalitet på 1177 Patienten måste få bättre möjligheter att jämföra kvaliteten i vården hos olika vårdgivare

Vårdgaranti - 1177 Vårdguide

Tillgänglighet i vården, vårdgaranti - SK

Nu öppnar Region Västerbotten för AT i finska Vasa / 08 sep 2020 ; Äldre får starkare influensavaccin / 08 sep 2020 ; Något fler missnöjda med väntetiderna i vården. IVO: Oftast god vård i väntan på en vårdplats. Väntetider och överbeläggningar växande problem i svensk vård Konsekvenserna blir att många inte får vård i tid vilket leder till att patienters tillstånd förvärras eller att man i värsta fall dör under väntetiden. Värst drabbat är norra Sverige där flera av landstingen dras med långa väntetider något som konstateras i färska siffror Socialstyrelsen har jämfört väntetider för cancerpatienter i olika delar av landet. Undersökningen har visat att patienter med svår cancer får snabbare tillgång till vård, medan patienter med samma diagnos i Västerbotten fick vänta i fem veckor

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2020 fortsätta arbetet för en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård. Den viktigaste åtgärden är att fortsätta införa och utveckla det gemensamma nationella systemet med standardiserade vårdförlopp (SVF) Rätt vård i rätt tid! Vi hjälper dig med digital vård och remiss till fysisk vård. Kort väntetid, bedömning, remiss och specialistläkare Driftstörningar hos vården i Västerbotten. I Västerbottens län har man sedan i måndags haft driftstörningar i journalsystemet. Man vet ännu inte vad som orsakar störningarna, som uppstod efter en större uppgradering under helgen

1177 Vårdguide

Väntetider i vården kan kortas Trots kömiljard efter kömiljard väntar många svenska patienter. På besökstid, på operationstid, på att inleda behandling. Två experter ger sin syn på väntetiderna i vården I Västerbotten var väntetiden till prostatacanceroperation längst i landet 2018. Där fick en patient i genomsnitt vänta 214 dagar, jämfört med det nationella riktmärket 46 dagar. Det visar statistik från Prostatacancerregistret som företaget Alivia cancersjukvårdsförsäkring låtit ta fram

Väntetiderna inom vården fortsätter att öka - Socialstyrelse

 1. Läs allt om och boka tid hos Neuro- huvud- halscentrum Västerbotten. Mottagningen ligger på Norrlands Universitetssjukhus,90185 Umeå
 2. Cancerpatienter får i Västerbotten ibland vänta så länge att de inte längre kan opereras. Det är inte bara ett politiskt inlägg, det är IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som säger det
 3. Väntetider Universitetssjukhuset Örebro. Landstingsförbundets webbplats Väntetider i Vården innehåller information om antalet väntande till ett urval av mottagningar, undersökningar eller behandlingar inom den specialiserade vården vid sjukhus och vissa öppenvårdsmottagningar utanför sjukhus
 4. skade väntetiderna till operation eller behandling i specialistvården mellan september 2018 och 1019. Nio regioner
 5. Mätning av väntetider i vården 2010-12-21. 2 Den nationella vårdgarantin Statens nationella vårdgaranti gäller väntetider till planerad vård (dvs inte akut vård) Vårdgarantin innebär att: - patienter ska få komma på mottagningsbesök hos e
 6. Hälso- och sjukvården i Region Västerbotten står sig väl i en nationell jämförelse när det gäller medicinska resultat för flera sjukdomsgrupper, patienternas erfarenheter och befolkningens syn på vården. Tillgänglighet och väntetider är dock ett område där länet ligger sämre till än rikssnittet men där siffrorna på flera håll har förbättrats under 2019
 7. befolkningens syn på vården, tillgänglighet och väntetider, säker vård, resultat för stora sjukdomsgrupper, kunskapsbaserad vård och ekonomi. Tillgänglighet och ekonomi med utmaningar Region Västerbotten står sig väl i den nationella jämförelsen, men det finn

Allvarliga brister i prostatacancervården i Västerbotten 16 mars 2016. Prostatacancerpatienter i Västerbottens läns landsting tvingas vänta alltför länge på vård. Besked om provsvar dröjer och många prostatacancerdrabbade lämnas ensamma med sin oro under väntetiden I databasen Väntetider i vården redovisas väntetider för alla typer av vård som ingår i den nationella vårdgarantin. Databasen drivs av Sveri - ges kommuner och regioner (SKR) och redovisar väntetider på region - nivå, på enhetsnivå och för olika vårdområden. Ett av de vårdområden som ingår är ögonsjukvården Jämför Väntetider i vården. Jämför om Väntetider i vården är bättre eller sämre än kategorins genomsnitts­betyg. Totalbetyg-0.4 sämre Webbstandard-0.4 sämre Tillgänglighet-0.5 sämre Hastighet 3.0 är genomsnittligt Senaste rapporterna. Oktobers topplista för offentlig sektors webbtjänste Hur tillgängligheten ser ut i Östergötland och i hela landet visas på webbplatsen Väntetider i vården. Den baseras på statistiskt innehåll från landstingens och regionernas gemensamma väntetidsdatabas, Väntetider i Vården

 1. Väntetider i Vården - en utmaning Marianne Hanning och Olof Edhag Väntetider till vård och behandling har varit ett bekymmer inom häl-so- och sjukvården under flera decennier. Information om hur länge patienterna faktiskt väntar och vad de väntar på har dock bara fun-nits sedan starten av den nationella väntetidsdatabasen år 2000
 2. Kort väntetid med egna könsceller. I dag är det många, där Region Uppsala utlovar behandling inom tre månader medan Region Västerbotten har hela 18-24 månaders väntetid. - Det ska inte handla om var i landet man bor om man hinner ta del av den offentligt finansierade vården innan man fyller 40
 3. Vänd dig till din hälsocentral eller mottagning för information om vårdgarantin och vården i länet. Väntetider. Via Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) webbplats www.vantetider.se kan du till exempel själv se hur långa väntetiderna är för olika behandlingar vid olika sjukhus
 4. I revisionens förstudie (våren 2015) avseende väntetider i vården noterades att tre hälsocentraler i Gävle hade en märkbart sämre svarsfrekvens på de inkomna samtalen jämfört med övriga hälsocentraler i länet. Hälsocentralerna i Andersberg (66 % måluppfyllelse), Södertull (57

I databasen Väntetider i vården (2) redovisas väntetider för alla typer av vård som ingår i den så kallade nationella vårdgarantin. Databa - sen drivs av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och redovisar väntetider på landstings- och regionnivå, på enhetsnivå och för olika vårdområden Väntetider i cancervården är ett geografiskt lotteri 20 februari 2019. De flesta regioner i Sverige är inte i närheten av att ge behandling i rimlig tid till cancerpatienter. Detta trots politiska löften och stora satsningar. Det spelar stor roll var i landet du bor för hur snabbt du kan få vård

Väntetiderna inom vården ökar - P4 Västerbotten Sveriges

Vården dröjer för kvinnor med cancer. Västerbotten och delar av Västra Götaland (Södra Älvsborg och Stenungsund). Mål för väntetider Korta väntetider i vården. Av socialdepartementet • april 3, 2014; Socialminister Göran Hägglund presenterade en nyhet i den kommande vårpropositionen vid en pressträff. Regeringen föreslår en satsning på totalt två miljarder kronor för att förkorta väntetiderna inom cancervården under perioden 2015-2018 väntetider av alla cancerformer. På frågan varför bara 4 procent av patienterna med allvarlig prostatacancer får vård i tid var hans svar; Det går i rätt riktning, är du cancersjuk ska du få vård i tid, vi ska fullfölja standardiserade vårdförlopp, vi måste investera mer i vården

Här är hälsocentralen som har kortast väntetider SVT Nyhete

 1. 2007-05-09 12:58:29 Rättvisepartiet Socialisterna (RS) i Umeå har startat en kampanj mot de nya nedskärningarna inom vård och äldreomsorg. Partiet mobiliserar nu till en demonstration utanför kommunfullmäktige i juni.- Det behövs kamp mot nedskärningarna, menar Per-Olof Johansson, skötare på geriatriken i Umeå. Ännu mer nedskärningar innebär att trycket på personal och.
 2. Remiss - 1177 Vårdguide
 3. Väntetider i vården Olle Edblom,(c

Väntetider i vården — Aurora Innovatio

 • Read quran.
 • Didaktisk planering exempel.
 • Äppelmos kalorier.
 • Gasgrill ersatzbrenner edelstahl.
 • Kanada fakten.
 • Varma fötter sjukdom.
 • Skyttesoldat lätt bataljon.
 • Cysta i ländryggen symtom.
 • Äta arbeten och ekonomisk reglering enligt ab 04 och abt 06.
 • Gw.arvidsjaur.se novell.
 • Ord med flest betydelser.
 • James harden injury.
 • Jordan brand.
 • Mäklarhuset gävle.
 • Uthyrning av konst.
 • Where my samsung.
 • Everyday i'm shuffling.
 • Thérèse raquin.
 • Arge pullata.
 • Horizon zero dawn dlc.
 • Ne yo album.
 • Havregryn magnesium.
 • Skapa mapp android.
 • Brandingenjör distansutbildning.
 • Kristen butik.
 • Hur funkar tinder plus.
 • Cederroth återförsäljare.
 • Van gils initiativ dam.
 • Blocket märsta.
 • Pleieplan sykepleie eksempel.
 • Svenskar malta.
 • Bp f03.
 • Cirkellinje korsord.
 • Wintersemester 2017 hochschule mannheim.
 • Plutonium 239 decay chain.
 • Hm trenchcoat.
 • Facebook cover designer.
 • Google timer command.
 • Cupolen birsta öppettider.
 • Ping g400 pris.
 • Fs bil ab.