Home

Revisor kurser

För att bli auktoriserad revisor krävs att du genomfört en teoretisk och praktisk utbildning på totalt sex år och därefter avlagt revisorsexamen hos Revisorsinspektionen. Teoretisk utbildning. Den teoretiska utbildningen består dels av en kandidatexamen i valfritt ämne, dels av studier inom obligatoriska ämnesområden Finns det kurser inom revision? En del skolor erbjuder kurser inom revision. Viktigt att tillägga dock är att en kurs inte leder till en revisorstitel, men kan vara ett bra alternativ för dig som är intresserad eller som precis har börjat arbeta på en revisionsbyrå och vill skaffa dig grundläggande kunskaper om yrket

Niels Peder Aalund, statsautoriseret revisor

Revisor kurser - Kurser på alla nivåe

Revisor - Utbildning och information. Här hittar du information om hur man utbildar sig till Revisor samt relaterad information om hur mycket en Revisor tjänar i lön, hur det är att jobba som Revisor, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Revisor utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att. Administration, ekonomi och juridik; Revisor - Hitta utbildning på: Ekonomi Natur Teknik. Hur blir man revisor på gymnasiet? Om du vill arbeta som revisor så behöver du studera och arbeta i totalt åtta år efter din gymnasieexamen: Tre år (180hp) på högskola eller universitet mot ekonomi för att få en kandidatexamen, tre år praktisk utbildning där du arbetar under en auktoriserad. Revisor. Som revisor granskar du redovisningen i ett företag, en förvaltning eller en organisation för att se hur ledningen styr verksamheten. Det är revisorn som kontrollerar att redovisningen sker enligt de lagar och regler som gäller. Du kan även specialisera dig som revisor Det finns också en beskärd del kurser som riktar sig mot väldigt specifika kunskaper, till exempel olika typer av standarder som ISO, IATF och IEC etc. Dessa kurser passar bra för dig som redan kan mycket men är ute efter en spetskompetens. Vanliga standardiseringar inom internrevision. ISO 900 För att arbeta som revisorsassistent krävs ofta kandidat- eller magisterexamen i ekonomi med inriktning mot redovisning. Därutöver är det många byråer som även kräver att den sökande läst samtliga kurser som krävs för revisorsexamen. Dessa kurser är enligt Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:3): Ämne Minsta antal poäng som skall ha erhållits Företagsekonomi 60 Juridik.

Revisorsexamen - Revisorsinspektione

 1. Det ska vara enkelt att utvecklas, därför har vi utbildningar och flexibla kurser på grund- eller specialistnivå, som utförs både fysiskt och online. Utbudet är stort och FAR:s rådgivare kan guida dig framåt i din vidareutveckling som företagsekonom, löne- och redovisningskonsult, revisor eller skatterådgivare. Om du strävar efter att bli certifierad företagsekonom, eller.
 2. En auktoriserad revisor har rätt att göra lagstadgad revision och titeln är skyddad. Du kan vara eller bli revisor utan att uppfylla ovannämnda krav men du kan inte använda titeln auktoriserad revisor, till exempel kan du vara lekmannarevisor, skatterevisor eller internrevisor
 3. Grundutbildning i revision. Under din grundutbildning i revision erbjuder vi bland annat tre veckolånga kurser, ett kunskapstest och sedan en femdagarskurs inför Revisorsinspektionens prov. Med denna utbildning i ryggen tillsammans med din praktiska utbildning är du väl förberedd för en karriär inom revisionsområdet

Revisorutbildningar - Studentum

Kurser i bokföring och ekonomisk redovisning. Vi har bokföringskurser på både nybörjarnivå och mer avancerad nivå. Vi har kurserna för dig som vill få ny kunskap, oavsett om det är för privat bruk, för det egna företaget eller för arbetet Privata aktiebolag som ska ha revisor. Ett privat aktiebolag måste ha en godkänd eller auktoriserad revisor om det når upp till minst två av följande gränsvärden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: fler än 3 anställda (i medeltal Kurs i redovisning och bokföring Utbildning i redovisning kan ha olika inriktningar, som till exempel finansiell redovisning, redovisning för företagsledning, revision och finansiering. En grundkurs i redovisning handlar oftast om löpande bokföring där du lär dig att ta hand om ditt eget företags årsredovisning eller att arbeta med redovisning i din anställning på ett annat företag Här hittar du kurser i bokföring och redovisning. Det finns kurser för dig som är nybörjare och för dig som har tidigare erfarenhet. Hitta en kurs för dig

Den första juli börjar förändringarna vad gäller kraven på revisionsutbildningarna att gälla. De nya reglerna ger en tydligare beskrivning av utbildningsinnehållet och möjliggör alternativa utbildningsvägar för blivande revisorer. Jonas Svensson som är vd för en av de stora revisionsbyråerna i Sverige, EY, är själv auktoriserad revisor. Han tror att det nya regelverket kommer. Kurs internrevision - revisionsteknik för kvalitet och miljö 2 dagar Revisionsteknik för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörevision samt information om ledningens genomgång, baserad på ISO 19011:2018. Vägledning för revision av ledningssystem. Datum och orter där kursen går

Som kassör eller revisor i Vision har du en viktig roll för avdelningens eller klubbens ekonomi. Det handlar om budget, bokföring, bokslut och att följa upp så att alla pengar används på det sätt som medlemmarna bestämt. Till din hjälp finns flera verktyg och en e-utbildning. På de här sidorna har vi samlat det du behöver Läs kursen Redovisning 2 i klassrum eller på distans på Åsö vuxengymnasium. Yrkesutbildningen Ekonomi- och redovisningsassistent lär dig företagsekonomiska grunder, bokslut, revision, internredovisning, internationell redovisning, finansiering och beskattning Vår erfarenhet som revisorer säger oss att det generellt finns stor förbättringspotential när det gäller planering, genomförande och uppföljning av interna revisioner. Kursen kommer att hjälpa er verksamhet att få driv i de interna revisioner. Längd: 2 dagar. Innehåll. Grundläggande genomgång av standarder (ISO 9001:2015 & ISO. Alla kurser och konferenser inom revision. Webbutbildningar och beställningsbara utbildningar. Online-seminarier inom revision Webbutbildning Revision. E-utbildning för att motverka korruption Webbutbildning Politisk styrning, Revision. Alla webbutbildningar och beställningsbara utbildningar inom revision

Revisor - Utbildning, behörighet, lön, arbetsmarknad

Alla våra kurser ger utbildningstimmar. Du som jobbar som redovisningskonsult eller revisor behöver normalt utbildningstimmar för att upprätthålla din auktorisation. Det gäller inte minst dig som är auktoriserad genom SRF eller FAR. Våra kurser ger utbildningstimmar. Efter avslutad kurs får du ett kursintyg som bekräftar detta Kursen vänder sig i första hand till dig som är styrelseledamot, kassör eller revisor i en bostadsrättsförening. Kursupplägg. Kursen består av inspelade föreläsningar samt presentationsbilder. I kursen ingår även e-boken Redovisning i bostadsrättsföreningar. Förkunskaper. Kursen är grundläggande Självklart kan vi skräddarsy kurser för just ditt företag. Läs mer om utbildningar inom Försäkring. Redovisningsregler - Utbildning för företag Vi arrangerar kurser och utbildningar för företag inom såväl IFRS som K2 och K3 men kan även ta fram skräddarsydda utbildningar som möter just er verksamhets behov

Hur blir man revisor? - Gymnasium

 1. Kursen syftar till att ge en god förståelse hur man planerar, förbereder, genomför och rapporterar en revision av ett ledningssystem, som bygger på kvalitetsstandardenSS-EN ISO 9001:2015 och revisionsstandarden SS-EN ISO 19011 Vägledning för revision av ledningssystem.Målet för de interna kvalitetsrevisionerna är att undersöka om kvalitetsledningssystemet fungerar som det ska, d v s.
 2. Våra kurser i juridik. Kurser i Affärsrätt, Arbetsrätt, Avtalsrätt, Bolagsrätt, Brottmål, Familjerätt, Fastighetsrätt, Obeståndsrätt, Processrätt.
 3. Kurser Som ledande experter på bostadsrätt erbjuder SBC kurser och utbildningar till styrelser i bostadsrättsföreningar inom områdena ekonomi, juridik och teknik Genom att delta i SBCs kurser ökar ni styrelsens kompetens för ett smidigare styrelsearbete
 4. Fristående kurser passar dig som inte vill läsa ett helt utbildningsprogram men ändå är intresserad av att lära dig något nytt
 5. Hur många revisorer som föreningen ska ha regleras i stadgarna. Revisorerna måste vara aktiva under hela verksamhetsåret. Ekonomisk granskning Att granska styrelsens arbete handlar delvis om en ekonomisk granskning. Det vill säga att kontrollera att styrelsen sköter föreningens ekonomi på ett riktigt sätt
 6. Om en förening saknar en revisor som den ska ha enligt lag eller stadgar, eller om revisorn är obehörig, kan Bolagsverket utse en revisor om någon ansöker om det. Styrelsen är skyldig att ansöka om att Bolagsverket ska utse en revisor om en ny revisor inte utses av föreningsstämman eller av den som enligt stadgarna ska utse revisor i föreningen

Juridik för dig inom skatt, revision och ekonomi. BG Institute är ett utbildningsföretag med lång erfarenhet av att utbilda yrkesverksamma. Vi kompetensutvecklar bland annat revisorer, redovisningskonsulter, skattekonsulter, ekonomichefer och ekonomer inom skatterätt, affärsjuridik, ekonomi och andra områden Kurser och konferenser revision. måndag. 16. nov. 2020. Revisionsdialog 2020, webbseminarium tillfälle 2. Temat på höstens konferens är revisorernas kommunikation, dialog mellan revisionen och de som granskas samt hur kommuners och regioners ekonomi påverkats av Coronapandemin

Redovisning och bokföring - Hitta utbildningarna här

Antagning.se är webbplatsen där du kan anmäla dig till kurser och program vid Sveriges universitet och högskolor. Här kan du också läsa allt du behöver veta om anmälan och antagning till högskolestudier Kursen ger dig också en helhetsbild av att kvalitetsarbete och kvalitetsledning handlar om att styra hela verksamheten och inte bara produktion/tjänster. Målgrupp. Kursen vänder sig till alla som, oberoende av arbetsuppgifter, vill ha en grundläggande förståelse för kvalitetsarbete, kvalitetsledning och ISO 9001:2015 Revisorns och revisionsledarens roll; Revisionsledarutbildningen är mycket interaktiv och utgörs av lektioner samt praktiska övningar och rollspel. När man avslutat och blivit godkänd på kursen (kontinuerlig bedömning och examinering) erhålls ett kursintyg som kan användas i ansökan att bli registrerad revisor hos IRCA

Utbilda dig inom internrevision - Utbildning & kurser för

Du får möjlighet att studera unika kurser som partneruniversiteten ger och du får tillgodoräkna dig dina högskolepoäng, förutsatt att du får godkänt på kursen. Jobb efter examen. Idag råder det stor brist på ekonomer inom redovisning och revision och det finns många spännande karriärvägar att välja mellan Kursen genomförs i maj-juni. Du behöver ha studerat Företagsekonomi 2 eller ha motsvarande kunskaper för att kunna läsa kursen. Du behöver inte göra någon särskild anmälan till kursen. Uppfyller du alla övriga förkunskarav får du en inbjudan till att läsa kursen efter avslutad ansökningsperiod De flesta kurser vänder sig i första hand till dig som är ansvarig för, eller samordnare av ledningssystem inom inom kvalitet, miljö eller arbetsmiljö. Men vi har även kurser som vänder sig till exempelvis internrevisor, chefer och fackliga representanter

Vilken utbildning krävs för att bli revisor? Allt om

Kursen innehåller mindre rollspel som ger en inblick i vardagen för en revisor. Om kursen görs hos er kan inslag av övningar i verksamheten integreras. Information Längd: 3 dagar Pris: 14,900kr (ex.moms) Distans 18-20 november 16-18 december 10-12 februari 28-30. Vill du bli revisor eller har du planer på att bli ekonomichef, controller, redovisningsekonom eller konsult? Då är det 1-åriga kurspaketet Avancerad externredovisning med juridik något för dig. Här får du lära dig om reglering och praktisk tillämpning inom både externredovisning och juridik. På kurserna får du möta några av Handelshögskolans bästa lärare och personer från. ( Ekonomie kandidatprogram, HT21 180 HP, 100 % ) ( Ekonomie kandidatprogram, VT22 180 HP, 100 % ) Ekonomer behövs i alla delar av samhället, i såväl stora som små företag, och i privat och offentlig sektor. Studerar du på ekonomie kandidatprogrammet får du en bred utbildning och många karriärmöjligheter. Du kan arbeta med redovisning, budgetering och revision, inom marknadsföring. Kurser i huvudområdet måste tillgodoräknas för dig som inte läst kurser inom huvudområdet företagsekonomi eller reklam och pr, innan höstterminen 2016, på Stockholms universitet. Regeln är att man får examen från det universitet eller högskola där man tar sista kursen som ska vara med i examen, sista betygsdatum (gäller även omtenta) Kursen belyser 1700-talets litteraturhistoria genom studier av ett antal svenska och/eller europeiska litterära 1700-talstexter samt litteraturvetenskapliga texter av relevans för... Fristående kurser (avancerad nivå) Distans. Vår 2021. Distans. Uppsala universitet

Utbildningar FA

 1. Ekonomer behövs i alla organisationer - både i företag och i offentlig förvaltning. I Dalarna finns en stark efterfrågan på dig som gått en ekonomutbildning. Ekonomprogrammet ger dig en bred utbildning med många framtida och spännande karriärmöjligheter, till exempel marknadschef eller revisor
 2. SIS är en medlemsorganisation som leder utvecklingen av standarder i Sverige och sprider kunskap om nyttan med standarder. Hos SIS kan du påverka standarders inriktning och innehåll, SIS erbjuder även handböcker och utbildningar inom området standarder och hur standardisering kan utveckla din verksamhet. De mest kända standarderna är ISO 9000 för kvalitetsledning och ISO 14000 för.
 3. Praktisk info: Din kursdokumentation hämtar du via Mina sidor - under rubriken Mina bokade kurser. Boken Srf Redovisning 2020 används under kursen.Den finns att laddas ned som pdf om du inte redan har den. Zoom anslutningslänk får du i separat mejl från Srf Utbildning, 3 dagar innan kurstillfällets start.. För att delta på kursen behöver du en dator eller surfplatta med ljud och.

Bli revisor - Revisorsinspektione

En processrevision enligt VDA 6.3 är ett mycket effektivt sätt att genomföra revisioner i verksamheten genom att granska förutsättningarna för att leverera till fordonsindustrin. Metoden bygger på att poängsätta olika delar av organisationen beroende på hur väl man uppfyller kraven i VDA 6.3. Denn CQI och IRCA certifierade kurser utvärderas av CQI och IRCA, de ledande branschorganisationerna för kvalitetssäkring och revision. IRCA-registreringen är allmänt erkänd och främjar revisorers karriärer utomlands. IRCA-revisorer är verksamma i över 150 olika länder i många olika branscher Öppna utbildningar. Välkommen till våra öppna utbildningar för dig som är verksam inom livsmedelsindustrin! På utbildningarna får du möta våra erfarna och pedagogiska konsulter som är väl insatta i ämnet, både teoretiskt och praktiskt

EY provides advisory, assurance, tax and transaction services to help you retain the confidence of investors, manage your risk, strengthen your controls and achieve your potential Kursen avslutas med en tentamen som du måste klara för att kunna bli godkänd som intern revisor för IATF 16949:2016. Kurslängd. 3 dagar. Pris. SEK 18.400 exkl. moms. I priset ingår dokumentation, tentamen, utbildningsbevis, kaffe och lunch. Mer information. Kontakta Ann Ottosson på 08-587 940 04 eller utbildning@dnvgl.com. Anmäla Coronainformation (Covid-19). På grund av rådande pandemi är våra kontor i länet stängda tillsvidare. Har du frågor om en specifik studiecirkel, kurs, föreläsning eller annat - kontakta ditt lokala ABF för mer information. All personal finns tillgänglig och behöver du komma i kontakt med oss ber vi dig ringa eller maila oss I normala fall så gäller 15 april - för kurser och program som startar på höstterminen samt 15 oktober - för kurser och program som startar på vårterminen Det pågår dock flera antagningsomgångar året runt så det kan variera. Kolla vad som gäller för just din utbildning på respektive program eller kurssida Din utbildning eller kurs hittar du här på Högskolan i Gävle. 2. Anmälan gör du på Antagning.se. Antagning.se är en sajt som de flesta högskolor och universitet i Sverige använder för anmälan till utbildningar. 3. Sista ansökningsdag för program och kurser är 15 oktober och 15 april

Deloitte er et af verdens største revisions- og konsulenthuse. Vores globale netværk giver os en unik mulighed for at hjælpe dig, uanset om dit behov er inden for revision, skatterådgivning eller consulting om digital transformation, cyber risk eller block chain. Hvad kan vi hjælpe dig med Kursen innehåller de grundkunskaper du behöver för att gå Unionens övriga kurser. Kursen löper under fyra veckor och sker helt på distans. Anmäl dig till kursen. Omorganisation och arbetsbrist. En e-kurs för dig som är förtroendevald med mandat att förhandla. Kursen fokuserar på organisationsförändring och arbetsbrist Frågor om ämne, kurs eller program Om du vet ungefär vad du vill studera vänder du dig till studievägledare som är specialiserade inom olika ämnesområden. Du kan få svar på frågor om exempelvis kurser inom program, arbetsmarknaden efter en specifik utbildning och tillgodoräknande För tillträde till kursen krävs 240 hp varav 60 hp på avancerad nivå, inklusive examensarbete 15 hp. Utbildningsnivå: Forskarnivå XXX Kurskod/Ladokkod: FHKVM37 Kursen ges vid: Hälsohögskolan. Kommande kurstillfällen. Typ av Kurs . FORS. Studieform. Campus. Termin Handledarutbildning VFU II 2,5 hp Kursen syftar till att få fördjupade kunskaper inom handledning i VFU. Efter avslutad kurs förväntas studenten bland annat kunna redogöra för handledningsprocesser, reflektera över och kritiskt granska handledningssituationer samt utveckla handledarrollen i VFU

Kurser inom revision FA

Der er ingen Revision webinarer i øjeblikket. Kontakt os venligst, hvis du/I ønsker en gennemgang af vores kurser og webinarer Efter kursen kan du som intern revisor självständigt planera effektiva revisionsprogram. Du kan också tillämpa den uppdaterade och riskbaserade revisionsmetodiken enligt ISO 19011. Du kan genomföra integrerade och förbättringsinriktade revisioner av ditt ledningssystem och som möter kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 Denna kurs vänder sig till dig som ska upprätta årsredovisning, som konsult bidräda vid upprättandet eller som revisor granska årsredovisningen. I kursen diskuterar vi ett antal beslutsituationer i samband med regelverket som styr upprättande och offentliggörande

Kurser i bokföring och redovisning - Folkuniversitete

 1. Kursen omfattar 26 kurstimmar fördelade under fyra kursdagar där vi blandar redovisning och skatt - två nyhetsinriktade dagar och två fördjupningsdagar. Kursen är till för dig som är redo-visningskonsult eller revisor eller som jobbar med ekonomiansvaret på ett företag. Kursledare är Lennart Andersson och Sven-Inge Danielsson
 2. Som ekonom med fördjupade kunskaper inom bland annat redovisning och revision har du goda möjligheter till en framtid inom bank och redovisning. Magisterprogrammet revisor och bank vänder sig till dig som vill arbeta som revisor, som redovisningskonsult, med företagskreditgivning inom banksektorn..
 3. väljer du vilken del av ditt huvudområde som du vill specialisera dig inom
 4. Söker du kurser och utbildningar inom juridik som håller toppklass och förbereder dig inför framtiden? Då ska du gå kurs hos BG Institute. Varmt välkommen

Krävs revisor? - årsredovisningsguiden för aktiebolag

 1. Här hittar du fackliga utbildningar som vänder sig till dig utifrån din fackliga tillhörighet, var du bor i landet samt om du har fackligt uppdrag eller inte. Just nu finns kurstillfällen i det totala utbudet. Stärk dig själv - Ta del av de fackliga studierna
 2. SPF Seniorerna Skånedistriktet samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan (SV), vad gäller kurser, utbildningar och konferenser. Våra egna och andra kurser ligger på denna sida eller en undersida. Distriktets kurser riktar sig vanligtvis till föreningsaktiva i Skånes 122 lokalföreningar
 3. Kursen vänder sig till dig som arbetar med löpande bokföring och vill kunna arbeta självständigt med de mer kvalificerade delarna. Utbildningens mål. Målet är att ge kunskaper som behövs för att. Jenny Gentele är auktoriserad revisor och har arbetat i 15 år,.
 4. arier! Under året genomför vi ett antal tillfällen för dig som vill hålla dig uppdaterad om aktuella nyheter inom redovisning, skatt, ekonomisk planering och finansiell rapportering
 5. Vi är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag, specialister på lärarledd vuxenutbildning på distans. Välj mellan 280 kurser. Välkommen till NTI-skolan
 6. arier för revisorer och blivande revisorer inom område revision, redovisning, bolagsrätt. Engagemanget för branschfrågor har bidragit till att Helena varit ledamot av Revisorsamfundet SRS:s styrelse, varit ledamot i FARs Policygrupp för revision, som utvecklar god revisionssed, och är ledamot i FARs skattekommitté sedan 1990
Styrelse 2019 | Norrtälje Lokala Kennelklubb

Ekonomikurser - kurser i bokföring, redovisning och

Kurser i Visma-program. Bokföring och löneadministration på datorn. Lär dig använda Vismas program och system. SPCS är ett av programmen du kan lära dig behärska på Folkuniversitetet. Vi har kurser för dig som arbetar i mindre företag eller i föreningsverksamhet. Gör administration och. PwC är Sveriges ledande företag inom revision, skatterådgivning, verksamhetsutveckling, corporate finance och annan revisionsnära rådgivning Valbar kurs: Du väljer mellan vissa bestämda kurser, ofta beroende på val av inriktning. Valfri kurs: är verksam inom tillverkning och parti- och detaljhandel. Typiska yrkesroller kan vara controller, redovisningsekonom, revisor, redovisningschef, ekonomichef etc. Andra möjliga yrkesval är banktjänsteman, affärsutvecklare.

Bokföring och redovisning - Hitta din kurs här

I kursen varvas teoretiska avsnitt med många praktiska övningar. Teorin presenteras med filmer (filmerna är textade), animeringar, modeller och texter och övningarna är interaktiva med rättningshjälp. Den digitala kursen backas upp av mycket välmeriterade handledare med bakgrund från såväl universitetsvärlden som branschen Likvidationsförfarandet behandlas från likvidatorns respektive revisorns perspektiv. Bengt Heinestams bok Likvidation - praktisk handbok för aktiebolag ingår som en del av kursmaterialet. Ta gärna en titt på Login Hasselbergs kurser. De erbjuder kurser i konkurs- och lönegarantihandläggning med Garanti XL Kunskaperna som du förvärvar i denna kurs har du praktisk nytta av i din framtida yrkesverksamhet inom företagsekonomin, vare sig du arbetar som revisor eller ekonom. Kunskaperna och färdigheterna rörande personbeskattningen har du också, privatekonomisk, nytta av Vi ställer in höstens fysiska kurser och aktiviteter för att fokusera på rådgivning och förhandling , och bidra till minskad smittspridning av covid-19. E-kurser och korta Mikrokurser genomförs som planerat. Se till att kompetensutveckla dig i ditt uppdrag. För dig som är ny finns våra grundkurser Kursen ger dig Utbildningen syftar till att inspirera och motivera deltagarna att ta nästa steg att utveckla sig som internrevisor och få kunskap om hur man kan Totalt 6 800 SEK Revision med fokus på hållbarhetskrav, 1 dag.

Här är de nya kraven för att bli revisor - Civilekonome

Vi stör en revisor - Ingen dag är den andra lik, jag möter ständigt nya utmaningar. Som revisor är jag rådgivare, bollplank och problemlösare åt våra kunder. Jag arbetar mer med människor än med siffror, säger Malin Svensson, som utbildade sig till civilekonom vid Örebro universitet och nu arbetar på EY G1N - kursen har endast gymnasiala förkunskarav. G1F - kursen har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskarav. G1E - kursen innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen. G2F - kursen har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskarav Om kursen Kursen består av följande moment: Moment 1. Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv, 7.5 hp Moment 2. Koncernredovisning, 7.5 hp Moment 1 behandlar redovisningsteori och praktik främst för större företag. Även metodiken vid upprättande av koncernredovisning liksom ett avsnitt om revision ingår I kursen ges en noggrann genomgång av de olika kraven i ISO 27001 (inklusive dess bilaga A) samt hur revision mot dessa krav kan planeras och genomföras. Kursen går även igenom generell revisionsmetodik med många praktiska tips och råd och i olika övningar och realistiska praktikfall tränar deltagarna sina färdigheter

Kurs internrevision - revisionsteknik för kvalitet och milj

I kursen presenteras revision som ett kontrollinstrument och ett managementverktyg i komplexa sammanhang där revision således både bevakar samt utvecklar moderna organisationer. Utifrån ett brett perspektiv på begreppet revision blandas i kursen traditionella redovisningsperspektiv med områden som etik, trovärdighet, kvalitet, hållbarhet och kultur Revision- och Redovisningsbyrå i Stockholm och Visby. Vi kan hjälpa dig med ditt företags revision, redovisning, löner, rådgivning samt konkursutredningar

Din statsautoriseret revisor i Middelfart - vi er til for

Övriga kurser examineras via internet. Efter utbildningen. Efter utbildningen är du väl rustad att arbeta inom det huvudspår som du valt. Är ditt val redovisning kan du t.ex. arbeta inom ekonomifunk­tionen i både privata och offentliga organisationer, som bankman, revisor och redovisnings­konsult eller inom skatte­förvaltning Dessa kurser hålls på flera håll runtom i landet och har lockat många föreningsmedlemmar genom åren. Som föreningsrevisor blir man en, mycket välkommen, extra part till den externa revisorn och tillsammans utförs revisionen och granskningen av föreningens förvaltning. Skräddarsydda utbildninga Oberoende revision som skapar trygghet och reducerar risker. Låt en godkänd eller auktoriserad revisor hjälpa dig med revisionen. Grant Thornton har lång erfarenhet av ägarledda företag, nationella och internationella storföretag, offentlig verksamhet och ideella organisationer

 • Bauer gunther freundin.
 • Lidl job basel.
 • Cykelleder italien.
 • Gracias 6 övningsbok.
 • Mitt sj prio.
 • Apostille stämpel stockholm.
 • Scouternas syfte.
 • Långsam synonym.
 • Steam sale 2016.
 • Gravidkudde ikea.
 • Gun mayhem 4.
 • Bränslesnål pendlarbil.
 • Rishikesh indien evenemang.
 • Alcatraz ö.
 • Anabola steroider fakta.
 • Havregryn magnesium.
 • Maos great famine.
 • Tommy wigardt.
 • Ångbåt till salu.
 • Fransk guyana.
 • Slutförvar uran.
 • Privat smärtklinik göteborg.
 • Långsam rådbråkning.
 • Studentflak göteborg.
 • Navelpiercing pris stockholm.
 • Hipster style girl.
 • Mitt sj prio.
 • Mundfein gutschein.
 • Göran rosenberg flashback.
 • Forum leverkusen programm 2017.
 • Dimensionering av dagvattenmagasin.
 • Firstbeat stress score.
 • Uppvärmning växthus.
 • Roy fares julbak recept.
 • Naruto wiki log.
 • Helig smörjelseolja.
 • Snälltåget komfort.
 • Svd korsord profilen.
 • Mount aragats gravitation.
 • Tanzschule schulze zeitz.