Home

Kurser su

Behörighet, antagning och studievägledning Studievägledning Registrering i Ladok, uthämtning av kompendier och gamla tentor Studentexpedition, E-post: studentexpedition@math.su.se, rum 204, telefon: 08-16 45 20 Tekniska frågor kurssidor@math.su.s Det finns två sätt att studera vid Stockholms universitet. Du kan antingen läsa ett färdigt program eller sätta samman din egen utbildning medfristående kurser. Om du skapar din egen utbildning är det viktigt att du tar reda på vad som krävs för att kurserna ska kunna leda till en examen. Några yrkesutbildningar går bara att läsa genom ett färdigt program https://athena.su.se/ Aktuellt. För särskild information som riktas även till dig som inte ännu är registrerad vid denna kurs, så som mottagningstider och tid för grupp- eller tentaanmälan, så kan du se löpande uppdateringar på länken nedan. Bläddra dig ned på sidan och klicka på den kurs som du vill se aktuell information om

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution. su.se/valkomstaktiviteter. Hitta hit. Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm Klicka på respektive kurs nedan för mer information om kursen samt kontaktuppgifter. Schema och litteraturförteckning publiceras vanligtvis en månad före kursstart på kurshemsidan. Information om hur du söker våra fristående kurser hittar du under Ansökan och antagning. Information om registrering hittar du under Registrering

Aktuella kurssidor vid Matematiska institutionen

Inom kulturområdet kan du kan både läsa hela program och enstaka kurser. Förutom det treåriga Kulturvetarprogrammet ger vi fristående kurser i bland annat förlagskunskap, projektledning och curating Följande kurser och program startar höstterminen 2020. Program. Kandidatprogram i lingvistik, 180hp. Magisterprogram i lingvistik, 60hp. Masterprogram i språkvetenskap med inriktning typologi och språklig mångfald, 120hp. Kurser - grundnivå Kvällskurser. Människans perception av tal och musik, 7,5hp. Språkens historia, 7,5hp. Övriga. Kurser vid statistiska institutionen Kurshemsidor Här hittar du länkar till respektive kurshemsida, med information om lärare, kursbeskrivning, schema, m.m

Förberedande kurs. En förutsättning att klara universitetsstudier i matematik är att ha bra grundkunskaper från gymnasieskolan. Det är jätteviktigt att komma väl förberedd till kursen. Vi rekommenderar att alla som börjar med Matematik I läser Förberedande kurs i matematik (MM1003), även du som haft lätt för gymnasiematematiken Att studera vid Stockholms universitet. SU:s studentkalender; Studenträttigheter; Du är försäkrad! Genväga

Utbildningsnivåer - Stockholms universitet - su

Fristående kurser Skriv ut. Alla program och kurser. Forskarutbildning. Kursutvärderingar. Ny student. Studera digitalt / Tips STUDENTKONTAKT. Studieinformation E-post: studieinfo.edu@su.se. Utbildningsadministration Utbildningsadministratörer vid institutionen. Studievägledning Studievägledare vid institutionen. Studierektorer. Fristående kurser vid DSV, innebär kurser som ger från 7,5 till 30 högskolepoäng (hp). Kurserna söks terminsvis och kan läggas samman till en examen. Fristående kurs är ett bra val för dig som vill komplettera annan utbildning med IT-kunskaper. Om du inte läst data- och systemvetenskap tidigar Sortera efter datum Sortera efter kurser Nyligen passerade deadlines. Idag. 7 dagar framåt. 30 dagar framåt. Kommande. Visa mer Inga deadlines för aktiviteter. Inga pågående kurser. Inga kurser. Hoppa över Navigation. Navigation. Hem. Kurser. Hoppa över Mina senaste märken. Mina senaste märken. Här hittar du våra kurser på grundnivå och avancerad nivå. De flesta kurserna kan läsas som fristående kurser även om de ingår i ett eller flera program. Information om kursen, anmälan och när kursen de ges hittar du på kursens hemsida. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss

Straffrätt - Stockholms universite

Obligatoriskt på termin 7 är kursen Evidens och kunskap i socialt arbete (7.5 hp) samt en semi-obligatorisk kurs. I övrigt ska kursdeltagarna gå yttterligare kurser om 22.5 hp som ges vid institutionen. För en förteckning av dessa kurser, se institutionens hemsida där fristående kurser på avancerad nivå anges Ny doktor vid kriminologiska institutionen Den 30:e oktober fick kriminologiska institutionen en ny doktor efter att Robin Gålnander försvarat sin avhandling Maintaining Desistance: Barriers and Expectations in Women's Desistance from Crime 2020-10-20 Toppnotering för SU när ansökan till våren 2021 stängt. När ansökan inför vårterminen 2021 stängde vid midnatt den 15 oktober hade 52 783 individer sökt utbildning vid Stockholms universitet. Det är en ökning med cirka 20% jämfört med samma period förra året

Sök kurser på SLU! SLU Miljöanalys. Våra experter möter samhällets behov av aktuell kunskap om hållbar användning av ekosystemen med beslutsunderlag som belyser både användningen av naturresurser och miljökonsekvenserna av den På kurser.se hittar du rätt kurs för din fritid på en plats nära dig. Välj att gå en kvällskurs, kurser på helger, intensivkurs eller en distanskurs Kulturgeografiska institutionen ger två kandidatprogram, tre masterprogram och en forskarutbildning samt ett antal kurser inom geografi, kulturgeografi och samhällsplanering. Dessutom medverkar institutionen i flera program och kurser som andra institutioner har huvudansvar för Institutionen för socialt arbete erbjuder ett flertal utbildningar på avancerad nivå - ett masterprogram i socialt arbete, en psykoterapiutbildning ett stort antal fristående kurser

Välkommen till Ladok för studenter Welcome to Ladok for students. Ladok - start. Inloggning sker via ditt lärosäte / Login via your higher education institutio Fristående kurser Juridiska institutionen har utbud av fristående kurser i juridik. Läs mer om fristående kurser här. Programkurser Juridiska institutionen ger också kurser i juridik inom ramen för andra program på Stockholms universitet. Senaste nytt om utbildningen Vi har flera olika masterprogram och en magister att välja mellan, i både demografi och sociologi, samtliga startar endast på hösten.. Masterprogram i demografi; Masterprogram i sociologi; Vänligen observera: Masterprogrammen som startar HT2021 är endast sökbara i den första antagningsomgången. Den öppnar i mitten av oktober 2020 och stänger 15 januari 2021 Kurser på avancerad nivå och fristående kurser i socialt arbete. Flera av kurserna är kopplade till något forskningsområde på institutionen och hålls av forskare som är verksamma inom området. Här finns även blankett för att söka kurser på termin 7

Naturvetenskapligt basår - Stockholms universite

- Kurser på grundnivå (för kandidatexamen) - Kurser på avancerad nivå (för masterexamen) För att hitta din kurs, börja med att välja termin i menyn till vänster. De flesta av våra kurser har också en kurssida i Athena, där du kan se ditt uppdaterade schema, hämta uppgifter, diskutera med lärare och andra studenter, samt mycket annat Kurser på avancerad nivå som kan ingå i en ny masterexamen. Masterkurs i specialpedagogik - specialpedagogikens historiska och teoretiska grund (startar HT20) Masterkurs i specialpedagogik - Specialpedagogik i policy och praktik (startar VT21) Vetenskapsteori och etik inom specialpedagogik (startar prel HT21 Genom att närvara på det digitala uppropet som hålls måndagen 24 augusti klockan 15.00 via Zoom tar du din plats i anspråk. Mer information finns i ditt välkomstbrev. För studenter som redan går på programmet gäller lite olika registreringstider beroende på vilken institution som ansvarar för kursen

Fristående kurser - Juridiska institutione

Hon gör de mest utmanande kurserna mest intressanta Dödstal i Covid-19 kan ännu inte jämföras länder emellan I media har vi sett rubriker som Sverige har flest döda i covid-19 per capita Matematiska institutionen utlyser en tjänst som postdoktor i smittspridningsmodellering med fokus på Covid-19, och en som postdoktor i stokastisk och statistisk modellering av smittoutbrott Programansvarig Filip Lindskog. Utbildningens omfattning 2 års heltidsstudier. Behörighet Kunskaper motsvarande kandidatexamen omfattande totalt 120 högskolepoäng i matematik och matematisk statistik (där minst 45 högskolepoäng i vardera ämnet ingår) inklusive kurserna Linjära statistiska modeller, GN, 7,5 hp (MT5001) och Grundläggande finansmatematik, GN, 7,5 hp (MT5009)

Institutionen medverkar i lärarprogrammet med olika obligatoriska kurser. Vilka dessa är beror på vilken inriktning du har valt och när du började din utbildning. Vi är även ansvariga och hemvist för Yrkeslärarprogrammet. Kurser inom lärarprogrammen; Utbildning på forskarnivå. Forskarutbildning vid Institutionen för pedagogik och. Alla kurser vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har en egen kurshemsida där du finner viktig information om kursen, som schema, litteraturlista, kursplan, kursbeskrivning och kontaktpersoner Här hittar du schema, kursplan, litteraturlista, kursbeskrivning och kontaktpersoner för kursen. Kurssidor. Distansundervisning i höst, och första hälften av vårterminen. Kursadministrationen: studieinfo.edu@su.se. Stöd och service för studenter. Blanketter:. Kursen ger en bred översikt såväl empirisk som teoretisk över genus och sexualitet inom antropologisk forskning. Kursen tillämpar teoretiska insikter från feminism, psykoanalys, 'gay and lesbian studies' samt queerteori, för att belysa och analysera en rad konkreta exempel på hur olika samhällen och kulturer hantera genus och sexuella relationer Samtliga kurser ges på halvfart vilket innebär att helfartsstudenter läser två kurser parallellt. Jolina Ekholm, jolina.ekholm@edu.su.se. Kursadministratör för studiegång mot vård- och omsorg: Hanna Licke, hanna.licke@edu.su.se, tfn 08-16 30 62. Bifogade filer

Alla program & kurser - Specialpedagogiska institutione

Institutionen för socialt arbete har beslutat att pausa allt studentutbyte under vårterminen 2021. Beslutet omfattar samtliga institutionsöverenskommelser om utbyte i teoristudier under termin 4 och VFU under termin 5 Kurser A-Ö Gå vidare till: Biblioteket Centra Centrum för universitetslärarutbildning Driftinformation Infocenter i Studenthuset Innovationskontoret Kris- och stödinformation för studenter Lärarutbildningsportalen Medarbetarwebben Miljöwebben Mitt universitet Mondo Naturvetenskapliga fakulteten Press och redaktion Rektors blogg Universitetsförvaltningen Utbildningskatalogen Webbsho

Kurserna behandlar oftast ett enda ämne, och kan vara ett helt år långa. Program är hopsatta av kurser. Högskolan eller universitetet bestämmer vilka kurser som ingår i programmet och i vilken ordning kurserna ska läsas Fristående kurser inom fysik. Förutom våra utbildningsprogram har vi också ett stort utbud av kurser. De flesta av kurserna i kandidat- och masterprogrammen går att läsa fristående, men notera att dessa oftast kräver tidigare studier i fysik och matematik

Detta fungerar för de kurser som ges vid SU. För de kurser som undervisas på KTH finns schemalänk för respektive kurs i listan nedan. Våra kurssidor finns på kurser.math.su.se, utom kurssidorna för MM1003 (prep.math.su.se) och MM1008 (utmanande.math.su.se). Specialkurser. Följande kurser kan även sökas som sommarkurser till sommaren. SU Business Model Cup - final 2020-11-13 SU Business Model Cup väcker intresse i sociala medier 2020-11-05 Vi vill att våra studenter ska göra skillnad 2020-11-0 Kurser inom lärarprogram VT20. Doktorandkurser läsåret 19/20. Övrigt . Du har inte loggat in. Hem. Sammanfattning av kvarhållningsprinciper för data.

Utbildning - Stockholms universite

Befintlig student på juristprogrammet - Juridiska

Kulturgeografiska institutionen ger utbildning i kulturgeografi, samhällsplanering och geografi Vid Företagsekonomiska institutionen kan du läsa kurser och program inom en rad olika områden, exempelvis inom marknadsföring, finansiering, reklam och PR, globalt ledarskap och entreprenörskap. Vi vill utmana vedertagna begrepp och bredda föreställningen om vad en utbildning inom företagsekonomi eller reklam och PR innebär Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen kan du studera till förskollärare eller grundlärare inom fritidshem. Du kan även läsa fristående kurser inom barn- och ungdomsvetenskap, barnkultur, fritidspedagogik och förskoledidaktik. För dig som vill bygga vidare och fördjupa dig eller förbereda dig för forskningsstudier finns även Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap och. Det är dock tillåtet att bli registrerad på båda kurserna inför samma termin så att man kan läsa WPROG1 under period 1 och WPROG2 under period 2. Kontakta studexp@dsv.su.se för att få hjälp att bli registrerad på WPROG2 i så fall. Kurser som ges under perioden 20/1 - 22/3 (period 1) ALDA - Algoritmer och datastrukture Fristående kurser VT 2021. Socialantropologi I, Grundnivå, 30.0hp, VT 2021 (kommer inom kort) Kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling och socialantropologi, Grundnivå, 30.0hp, VT 2021 (kommer inom kort) E-post: studievagledare@socant.su.se. Studierektor grundniv.

Utbildning - Historiska institutione

HT20 - Kurser och program - Stockholms universitet

För dig som läser fristående kurser är det extra viktigt att du planerar dina studier och tänker på att du för varje kurs behöver uppfylla behörigheten för att kunna bli antagen. Till skillnad från programstudenter, som har platsgaranti på kurserna som ingår i programmet, har du heller ingen garanti att det finns plats på kurser kommande terminer Matilda Wiklund Studierektor forskarnivå Tfn: 08-120 762 33 E-post: matilda.wiklund@edu.su.se Christina Edelbring Utbildningsadministratör Tfn: 08-16 3650 E-post: forskarutbildning@edu.su.se Emma Wes Poäng: Studietakt: Organisation I, period A: 7,5: 100 %: Redovisning I, period B: 7,5: 100 %: Marknadsföring I, period C: 7,5: 100 %: Finansiering I, period D: 7,5: 100 % (Företagsekonomi I överlappar helt med Introduction to Business Studies och till stor del med Reklam och Pr I, dessa kurser kan inte tas med i samma examen: . Företagsekonomi: Organisation I och Reklam & PR. Schema för kurser brukar anslås ett par veckor innan kursstart. Observera att uppropet för varje kurs är obligatoriskt. Om du har frågor om kursens innehåll eller upplägg kontakta kursansvarige alternativt Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition exp@ling.su.se 08162346 +468162346. Vi har telefontid: Tisdagar 9-10 Onsdagar 13-15 Torsdagar 9-11 och 13-16. Välkommen att kontakta oss! I vissa fall kan vi ta emot besök, men då krävs förbokning via mejl

Institutionen erbjuder också magister-, masterprogram, utbildning på forskarnivå samt fristående kurser. Kurser och program som har antagning både till höst- och vårterminer. Fristående kurser; Grundlärarprogrammet 4-6; Kurser och program som har antagning till höstterminer. Fristående kurser; Grundlärarprogrammet 4- Kurs inom lärarutbildningen. Kursen behandlar väder, klimat och energianvändning i samhället. Denna kurs tar avstamp i fysiken för att adressera frågor som en blivande lärare kan tänkas få av elever. Väder, klimat, energi och samhälle (MO5000) Orienteringskurser, kvällsti

Vissa kurser som ingår i våra masterprogram kan även sökas och läsas som fristående kurs. Som registrerad student på dessa kurser hittar du schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena.Där loggar du in med ditt universitetskonto.Även du som inte är registrerad kan hitta scheman i tjänsten Scheman. (Läs mer under IT för studenter. Kurser vid Centrum för tvåspråkighetsforskning Här hittar du vårt utbud av kurser i tvåspråkighet på grundnivå och avancerad nivå. Förkunskaraven för att läsa dem hittar du i kurskatalogen, som det är länkat till från respektive kurssida Kursen vänder sig främst till kliniska psykologer som vill fördjupa sig i klinisk neuropsykologi. Behöriga att söka är legitimerade psykologer med neuropsykologiska arbetsuppgifter. Kursen kan tillgodoräknas som två kurser i Psykologförbundets specialistordning

Utbildning - Statistiska Institutione

 1. ologiska institutionen Vid Kri
 2. Ett ögonblick ska vi se... {{ queryResults.total_entries }} sökträffar Inga kurser eller program matchar din sökning, prova igen! Vi ber om ursäkt, något med sökningen gick fel. Prova igen
 3. Studentexpeditionen har öppet tisdagar kl. 9.00-12.00 och kl. 13.00-15.00, onsdagar kl. 9.00-15.00 (i rum 346) samt torsdagar & fredagar kl. 9.00-12.00 och kl. 13.00-15.00.. Institutionsbiblioteket har öppet måndagar kl. 10.00-18.00. För att undvika trängsel behöver du boka en tid för att låna. Mejla i så fall anne.monikander@ark.su.se Eftersom det är ett referensbibliotek får man.
 4. Psykologiska institutionen har den 4 november beviljats 3 projektbidrag från Vetenskapsrådet där huvudsökande kommer från institutionen och ytterligare ett där forskare från institutionen är med som medsökande
 5. , och ansökningsperioden för dessa är således mars-april inför höstter

Fristående kurser på grundnivå. Arbetsmarknadskunskap med management I, 30 hp (AKPA I) Arbetsmarknadskunskap med management II 30 hp (AKPA II) Arbetsmarknadspolitik och ekonomi 7,5 hp. Individ, organisation och arbetsmarknad: sociologiska perspektiv på yrken och arbetsplatser 7,5 hp. Löner, lönebildning och lönestruktur 7,5 h Samtliga kurser. Det finns kurser som inte längre har någon antagning. Om du inte hittar en kurs så kan den finnas på den långa listan på Alla kurser vid Historiska institutionen här. Forskarutbildning Utbildning i historia på forskarnivå visas under Utbildning på forskarnivå su.se/livetpadistans Forskare: Kvinnor i den polska filmindustrin är inte längre lika rädda för att kräva jämställdhet Snart 3 år efter den första #MeToo-tweeten har forskaren Greta Gober undersökt hur jämställdhetsdebatten förändrat den polska filmindustrin Du kan välja att antingen läsa vårt 3-åriga kandidatprogram i kriminologi, 180 hp eller bygga ihop din egen examen av fristående kurser. Om du läser fristående kurser behöver du 90 hp kriminologi (kurserna Kriminologi I 30 hp, Kriminologi II 30 hp och Kriminologi, kandidatkurs 30 hp) + 90 hp valfria ämnen NYTT! schema.su.se har fått nytt utseende, i enlighet med de nya riktlinjerna för tillgänlighet på webben (WCAG). Funktionen är oförändrad, logga in för att få tillgång till ditt personliga schema (Mitt samlade schema) utifrån dina kursregistreringar

New Jin Shin Jyutsu classes with Petra Elmendorff 2016

Matematik I - Matematiska institutione

 1. Beteendevetenskaplig kurs - PAO, 60 hp, är ingångskursen till Kandidatprogrammet personal, arbete och organisation, 180 högskolepoäng. Den är en integrerad del i programmet och kan ej läsas separat, utanför programmet
 2. Kurser anses inte vara avslutade förrän kompletteringen har rapporterats och hela kursen har betygsatts med ett slutbetyg. Observera att detta bl.a. kan påverka ansökan till specialkurser och utlandsstudier eftersom enbart avslutade kurser räknas. Observera att tillgodoräknande av kurser kan påverka möjligheten att erhålla studiemedel
 3. en du är antagen till har börjat
 4. Klicka här för att se samtliga kurser på avancerad nivå som ges vid Sociologiska institutionen - inklusive våra demografikurser! Complex Inequalities 7,5 credits Gender & Gender Structures: Changes and Stability in Institutions, Policies & Practices, 7.5 credit
 5. Här kan du hitta information och scheman för alla kurser som ges vid Kemiska sektionen. I kursöversikten kan du se vilka kurser som ges inom vilka program samt när de ges. På denna sida kommer vi också att publicera information om hur höstens undervisning kommer att genomföras
 6. Kurser; Säkerhetskurser Skriv ut. Kemi för alla. Kemi och kemisäkerhet för årskurs 4-6. Kemisäkerhet - Självstudiematerial. Självständiga arbeten med KRC. Säkerhetskurser. Arkiv. Digital säkerhetskurs uppdelad på två eftermiddagar - 11 och 18 november
 7. Fristående kurser, grundnivå. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik erbjuder kurser både för dig som redan är lärare och för dig som är intresserad av lärande i matematik och naturvetenskap. Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år I, 7,5 hp UM300

Kurser - Matematiska institutione

 1. ens kurser 2020-10-09 Här hittar du vårens kurser i lingvistik och teckenspråk. Anmälan är öppen till och med 15 oktober. Ny fortsättningskurs i teckenspråk för nybörjare 2020-10-07 Studenter har länge efterfrågat en fortsättning i teckenspråk på nybörjarnivå
 2. Kurser och arrangemang på Senioruniversitetet i Linköping. Välkommen till Folkuniversitetet. Genom att surfa vidare på vår webbplats och använda våra tjänster så godkänner du att vi samlar in data om ditt besök, så kallade cookies
 3. Sök bland Folkuniversitetets tusentals kurser och utbildningar. Vi erbjuder kurser inom språk, musik, hantverk och mycket mer

Institutionens lokaler vid Svante Arrhenius väg 21 A är nu öppna för studenter som har schemalagd campusundervisning. Mer information om vad som gäller vid campusförlagd undervisning hittar du på din kurs Athenasida. Övriga som vill besöka institutionen är välkomna att kontakta oss via mejl eller telefon Kursen ska ses som ett led i en allmän akademisk bildning och är ej ämnes- eller uppsatsspecifik. Den består av 4 seminarier om vetenskaplighet, obligatorisk kurslitteratur samt ett avslutande skriftligt prov. Efter att du genomfört och blivit godkänd på kursen förväntas du ha insikter om begreppet vetenskaplighet Folkuniversitetet har ett brett utbud av kurser, utbildningar och skolor. Kunskap förändrar - välkommen till Folkuniversitetet I detta system kan du anmäla dig till tentor, se i vilken skrivsal du ska tentera, se ditt betyg, anmäla dig till gruppövningar, välja inriktning, skriva in uppsatssammanfattning, ladda upp din uppsatsfil, omregistrera dig på en kurs och göra adressändringar

Fristående kurser - Institutionen för pedagogik och didakti

Nedan finner du utbudet för Humanistiska fakultetens forskarskola, läsåret 2020/2021. Under HT20 ges kurserna Humanvetenskapliga kunskapsproblem och Philosophy of the Cultural Sciences.. Under VT21 ges kurserna Academic Writing for International Publication och Humanioras vetenskapsfilosofi, liksom kurserna Praktisk retorik i akademiska genrer och den nya Open Science for Phd-students att. Kurserna i geografi ges i samverkan mellan de båda geografiska institutionerna vid Stockholms universitet - Institutionen för naturgeografi (NG) och Kulturgeografiska institutionen (KG) - och lärare från båda institutionerna undervisar på kurserna. På grundnivå administreras alla kurser i geografi av Institutionen för naturgeografi Kurserna går med olika intervall. Några erbjuds varje år, andra återkommer vartannat år, medan en del har flera år mellan kurstillfällena. Se planen för orienteringskurserna för information om kurstillfällen. Tidigare kurser som för tillfället inte erbjuds: • Astronomi i bild och konst • Etnoastronom Kursen omfattar två terminers heltidsstudier, vilket motsvarar 60 hp. Hållbar samhällsutveckling är uppbyggd av åtta fristående kurser vilket ger möjligheten att läsa dessa som enskilda komponenter eller som ett helt utbildningspaket

Fristående kurser - DSV, Institutionen för data- och

 1. st två ter
 2. Kulturgeografiska institutionen välkomnar studenter till campusundervisning under läsåret förutsatt att myndigheterna tillåter detta. Det kommer bli begränsningar i undervisningen och viss undervisning kommer genomföras på ett anpassat sätt
 3. De kurser du läser för att få en masterexamen är följande: Vetenskapsteori och etik inom specialpedagogik 7,5 hp (prel start ht 21) Vetenskaplig metod inom specialpedagogik 15 hp (prel start vt 22) Självständigt arbete 15 hp (prel start ht 22) Kontakta studierektor Hanna Ginner Hau för mer information: hanna.hau@specped.su.s
 4. Sara Broomé. Rum: B-korridoren på plan 4 bredvid studentexpeditionen. Öppettider: Studievägledningen har öppet för drop-in: På tisdagar kl 12:00-13:00 på Zoom (se nedan) och onsdagar kl. 12:00-13:30 på kontoret
 5. studievagledning@erg.su.se. Ämnesansvarig (ej studentärenden) Susanne Olsson, 08-674 79 16 susanne.olsson@rel.su.se. Studierektor Marja-Liisa Keinänen, tel: 08-674 73 05 Marja-Liisa.Keinanen@rel.su.se. Besöksadress Universitetsvägen 10E, hus E, plan 6 och
 6. Fristående kurser, grundnivå. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik erbjuder kurser både för dig som redan är lärare och för dig som är intresserad av lärande i matematik och naturvetenskap. Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år II: geometri och mätande, 7.5 hp, UM300
Utbildning - Historiska institutionen

Kurssidor: Mitt hem (GUEST

Under höstterminen 2020 är undervisningen på våra kurser helt digital eller med inslag av campusbaserad undervisning, där det är möjligt i enlighet med rådande rekommendationer från Folkhälsomyndighete Kurser inom forskarskolan Samtliga doktorander inom forskarskolan ska första året läsa 30 hp obligatoriska gemensamma kurser. Sedan läser doktorander kurser mer inriktade för avhandlingen hos respektive Institution i forskarskolans regi Kursen utgör den enda obligatoriska kursen på juristprogrammet med särskild inriktning mot ämnet statsrätt. Begäran skickas till e-postadressen: st@juridicum.su.se. Begäran om ev. rättelse/omprövning mailas, med tentamenskopian som bilaga, till kursadministratören Civilrätt A inleder och läses som en del av studierna under den andra terminen. Kursen är den endaobligatoriska kursen inom ramen för juristprogrammet med särskild inriktning mot central förmögenhetsrätt. Den utgör den första kursen inom ramen för det så kallade civilrättsåret (kurserna Civilrätt A-D samt Associationsrätt)

Kurser - Institutionen för naturgeograf

Uppsala universitet har över 100 program och 2000 fristående kurser. Välj vilket ämne du är intresserad av, och se vårt utbud E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se. Frågor som rör studievägledning Kandidatprogram i geovetenskap på distans och kurser på distans vid Institutionen för geologiska vetenskaper Elisabeth Däcker E-post: elisabeth.dacker@geo.su.se. Kurser på distans som ges av Institutionen för naturgeografi Elisabeth Sturesso

Elementær brandbekæmpelseForests may store less carbon in a warmer planet | ACESFotografier från stationen - Institutionen för naturgeografi
 • Restauranger i helsingborg.
 • Autism i grundskolan.
 • Tivedstorp karta.
 • Apple tv won t turn off.
 • Ombergs turisthotell mat.
 • Navy cis staffel 15 sky.
 • Bereiter spanische hofreitschule tot.
 • เทคมีเอ้าท์ไทยแลนด์ ล่าสุด60.
 • Defem trådstege.
 • Koppla samsung tab a till tv.
 • Hur fungerar kolkraft.
 • Mazda 6 test 2017.
 • Tomas hundkurs linköping.
 • Wordpress responsive free.
 • Erised spegeln.
 • Lysmask föda.
 • Gummibjörn you tube.
 • Blackmagic cinema camera 2.5 k.
 • Sopranos theme.
 • Vad är empiri.
 • Java date format example.
 • Besman.
 • Ab auction.
 • Tanzschule wipper kursplan.
 • Güterstraße 4, 70372 stuttgart.
 • Heat it dekorationsbrasa.
 • Guacamole recipe jamie oliver.
 • Mjölkpulver semper.
 • Présentez vous entretien d'embauche exemple.
 • Hyra församlingshem uppsala.
 • Fibergrävning pris.
 • Kök 40 tal.
 • Domain generator ideas.
 • Social kompetens betyder.
 • Kreditkarten geschäftsmodell.
 • Roliga uppdrag poängjakt.
 • Transfer dublin airport to hotel.
 • Eu ets eua.
 • Ensamkommande svt.
 • Star trading återförsäljare göteborg.
 • Orsasparken.